LOB
dla studenta

Podwieczorek przy CSR 2011 - SKN CSR

Projekt: Podwieczorek przy CSR 2011

 

Organizator: Studenckie Koło Naukowe Odpowiedzialnego

 

Miasto: Poznań

 

Kwota dofinansowania: 800 zł

 

Cel projektu:

 

1. Upowszechnianie wiedzy o CSR wśród studentów poznańskich uczelni.

2.Umożliwianie członkom SKN CSR rozwijania i pogłębiania wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz umiejętności organizowania wydarzeń.

3. Współpraca z praktykami biznesu.

 

Krótki opis projektu:

 

W ramach projektu zostaną zorganizowane dwa Podwieczorki przy CSR z udziałem praktyków biznesu. Tegoroczne podwieczorki są kontynuacją spotkań, które odbyły się w poprzednich dwóch latach działalności Koła i cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony studentów jak i przedstawicieli firm stosujących odpowiedzialne praktyki. Na podwieczorku obecni są osoby zainteresowane tematyką, zapisujące się uprzednio na listę (uczestnicy) oraz przedstawiciele wybranych firm (praktycy biznesu), którzy dzielą się swoją widzą z uczestnikami. Spotkania mają doprowadzić do dyskusji i wymiany doświadczeń. Oba Podwieczorki mają zostać ukierunkowane na konkretne zagadnienia z tematyki CSR. Tematy będą miały również wpływ na wybór firm, których przedstawicieli zostaną zaproszeni. Pierwszy Podwieczorek zaplanowany jest na grudzień, a drugi koniec stycznia bądź początek lutego.

 

Kontakt: Studenckie Koło Naukowe Społecznej Odpowiedzialności Biznesu; SKN CSR.