LOB
dla studenta

Students for innovative CSR 2012

Projekt: Students for innovative CSR

Organizator: SKN Zrównoważonego Rozwoju oikos Warszawa

 

Miasto: Warszawa

Kwota dofinansowania: 1000 zł

 

Cele projektu:

- spotkania z firmami prezentującymi swoje strategie

- pokazanie jak istotna jest troska o najbliższe otoczenie i że nie musi się to wiązać z wyrzekaniem się uzyskania wyższych wyników finansowych

- przekazanie wiedzy nt budowania nowych strategii CSR dopasowanych do potrzeb różnego rodzaju firm

 

Krótki opis projektu:

Projekt “Students for innovative CSR” zakłada przeprowadzenie ok. 5 interaktywnych spotkań warszawskich firm ze studentami kierunków ekonomicznych, zainteresowanych zagadnieniami CSR w organizacjach. Każde ze spotkań będzie miało formę “case study”, opartego na przykładzie danej firmy. Przedstawiciele firm zaprezentują stosowane u siebie strategie CSR, natomiast biorący udział w warsztatach studenci będą mieli za zadanie zaproponować rozwiązanie danego problemu, np. tworząc nową strategię, czy proponując podjęcie nowej inicjatywy.

 

Kontakt