LOB
dla studenta

Akademia Odpowiedzialnego Biznesu 2009

Akademia Odpowiedzialnego Biznesu 2009 - dwudniowa konferencja poświęcona CSR, będąca platformą spotkania studentów z przedstawicielami firm, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Tematem przewodnim AOB 2009 był temat "CSR jako strategiczne podejście do odpowiedzialności za własność". Na uczestników czekały dyskusje panelowe i warsztaty z przedstawicielami firm należących do liderów w zakresie wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności.

W 2009 miała miejsce czwarta już edycja Akademii. Jest ona organizowana w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu – partnerskiego programu Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz PricewaterhouseCoopers, Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy i Telekomunikacji Polskiej.

 

Akademia Odpowiedzialnego Biznesu 2009. CSR - strategiczne podejście do odpowiedzialności za własność została wyróżniona w III edycji Konkursu „Własność to odpowiedzialność” i została objęta honorowym patronatem Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada oraz otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Skarbu Państwa.

 

Data i miejsce: 16 -17 maja 2009, Warszawa,

Centrum Konferencyjno-Kongresowe, ul. Bobrowiecka 9.