LOB
dla studenta

Drogowskazy Kariery 2012

Drogowskazy Kariery, ogólnopolski program edukacyjny organizowany od 2008 roku przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, ma za zadanie pomóc studentom w kreowaniu kariery, kształtowaniu przyszłości i odnalezieniu najlepszej drogi rozwoju.

 

W roku 2012 patronat nad projektem realizowanym w Szkole Głównej Handlowej oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, objęła Liga Odpowiedzialnego Biznesu.

 

W tym celu we współpracy z firmami organizujemy warsztaty, case studies i debaty. Przedstawiają one możliwości, jakie dają praktyki, staże i praca w renomowanych przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych oraz szkolenia dostarczane przez liderów branżowych. Studenci poznają zarówno specyfikę pracy w poszczególnych branżach, jak i potencjalnych pracodawców. Szkolenia są ściśle dopasowane do potrzeb uczestników dzięki przeprowadzanym wśród nich ankietom. Dzięki Programowi zwiększamy konkurencyjność studentów polskich uczelni na rynku pracy.

 

Ponadto w ramach projektu został uruchomiony Program Rozwoju Działaczy, skierowany do członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Ma on na celu doskonalenie umiejętności i podwyższanie kompetencji osób zaangażowanych w działanie organizacji.

 

V edycja Drogowskazów Kariery odbędzie się w dniach 12 – 23 marca 2012 roku na niemal 30 uczelniach wyższych w całej Polsce. Centra Regionalne Programu mieszczą się w Białystoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie oraz Wrocławiu.

 

Więcej informacji na stronie: www.drogowskazykariery.pl

 

Informacja organizatorów