LOB
dla studenta

Emerging Markets Business Summit - SGH

Ruszyła pierwsza edycja nowatorskiego projektu Samorządu Studentów SGH – Emerging Markets Business Summit. Patronat nad projektem objęła Liga Odpowiedzialnego Biznesu.

 Po trudach rekrutacji, w której wzięło udział 350 kandydatów z całej Polski i wyłonieniu 22 wybitnych studentów, którzy będą reprezentować Polskę podczas wymiany studenckiej z Brazylią można oznajmić wszem i wobec, iż projekt Emerging Markets Business Forum został rozpoczęty!Emerging Markets Business Summit to innowacyjny projekt organizowany przez studentów najlepszej uczelni ekonomicznej w Polsce - Szkoły Głównej Handlowej - oraz najlepszej uczelni biznesowej w Ameryce Południowej - Fundacao Getulio Vargas (FGV) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo.Do głównych celów projektu zaliczyć można z całą pewnością budowę trwałych więzi na płaszczyźnie akademickiej i biznesowej, nawiązanie bezcennych kontaktów w najdynamiczniej rozwijającym się państwie Ameryki Południowej a także poznanie specyfiki gospodarczej oraz politycznej obu krajów. Nie można także zapomnieć o aspekcie kulturowym projektu, cennym ze względu na możliwość zaprezentowania obu krajów z jak najlepszej strony oraz zgłębienia ich historii i uwarunkowań kulturowych, co może mieć niebagatelne znaczenie w przyszłych kontaktach międzynarodowych.EMBS składa się z dwóch trzynastodniowych wizyt - delegacji polskiej w Brazylii  (30.03-12.04.2012) oraz delegacji brazylijskiej w Polsce (02.07-15.07.2012). Podczas pobytu w każdym z krajów studenci będą brać udział w spotkaniach oraz debatach z przedstawicielami świata biznesu i polityki, a także w wykładach prowadzonych przez wybitne postacie środowiska akademickiego. Dzięki warsztatom prowadzonym przez wiodące globalne firmy oraz wizytom w lokalnych przedsiębiorstwach, uczestnicy będą mogli zapoznać się ze specyfiką gospodarczą regionu, zasadami odpowiedzialnego biznesu i barierami rozwoju przedsiębiorczości. Wizyty w ważnych dla obu kultur miejscach oraz bezpośrednie rozmowy pozwolą poznać mentalność i aktualną sytuację społeczną obu krajów.Więcej informacji na www.embs.bz.
 

Źródło: informacja organizatorów