LOB
dla studenta

Przyjaciel Aktywnego Wolontariusza

Europejskie Forum Studentów AEGEE – Poznań realizuje w dniu 25 listopada 2011 roku projekt: Gala „Przyjaciel Aktywnego Wolontariusza”, który jest nową inicjatywą skierowaną do wolontariuszy oraz sponsorów, powstałą w ramach działalności organizacji.

 

Głównym celem projektu jest nagrodzenie sponsorów, którzy wykazali się największym zainteresowaniem i wsparciem finansowym oraz rzeczowym na rzecz działalności organizacji pozarządowych. Gala PAW to innowacyjna forma podziękowania dla osób, firm i uczelni, które wsparły działania poszczególnych organizacji. Założeniem projektu jest promocja zarówno podmiotów, które pomagają wolontariuszom w ich działalności, jak i podkreślenie wagi istnienia organizacji pozarządowych, w dużej mierze kreujących społeczeństwo obywatelskie naszego regionu.

W trakcie wydarzenia, w ramach konkretnych kategorii zostaną wyłonieni zwycięzcy, w drodze konsensusu wypracowanego przez reprezentantów organizacji pozarządowych. Galę uświetni program artystyczny. Przewidywany jest koncert zespołu muzycznego, a także wystawa zdjęć: „Wolontariusz w pracy”, która będzie finalnym etapem konkursu fotograficznego. Galę zakończy bankiet i poczęstunek podczas którego sponsorzy i wolontariusze będą mogli wymienić się doświadczeniami i wnioskami.

Wśród celów projektu znajduje się również wzmocnienie współpracy między poszczególnymi organizacjami pozarządowymi oraz realizacja idei społeczeństwa obywatelskiego, w którym możliwa jest aktywność niezależnych instytucji pozarządowych, a także samodzielny rozwój obywateli.

Cele projektu „Przyjaciel Aktywnego Wolontariusza” :

• Nagrodzenie sponsorów, którzy w działalności organizacji pozarządowych wykazali się największym zainteresowaniem i wsparciem finansowym oraz rzeczowym na rzecz działalności organizacji pozarządowych.

• Forma podziękowania dla osób, firm i uczelni, które wyraziły chęć współpracy przy projektach poszczególnych organizacji

• Utrwalenie współpracy na linii wolontariusze – sponsorzy

• Wzmocnienie współpracy między poszczególnymi organizacjami pozarządowymi

• Realizacja idei społeczeństwa obywatelskiego

 

HARMONOGRAM GALI „PRZYJACIEL AKTYWNEGO WOLONTARIUSZA”

1. Część Główna, start godz. 18:00

a. wprowadzenie (krótki występ zespołu) b. przemowa prezydenta AEGEE-Poznan (pomysłodawcy projektu) c. prezentacja opisująca AEGEE-Poznan i partnerów projektu d. zabranie głosu przez gości honorowych e. występ artystyczny f. przedstawienie kategorii wyboru nagrodzonych g. nagradzanie gości i ich podziękowania h. podziękowanie ze strony koordynatora projektu i zaproszenie na bankiet

2. Bankiet- 19:30/20:00

Więcej na stronie

Materiały organizatorów