LOB
dla studenta

Summer University 2012 - AEGEE

Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa oraz AEGEE-Białystok, oddziały jednej z największych organizacji studenckich w Europie, zrzeszającej ponad 14 tys. studentów z 244 miast akademickich i 43 krajów, w dniach 17-31 lipca 2012r. realizują cykliczny projekt Summer University. Główne założenia tegorocznej edycji programu to promowanie CSR, szerzenie idei zrównoważonego rozwoju oraz upowszechnianie postaw proekologicznych wśród studentów. Patronat nad przedsięwzięciem objęła Liga Odpowiedzialnego Biznesu.

 

Tego lata 25-ciu studentów z całej Europy będzie miało niepowtarzalną okazję wzięcia udziału w międzynarodowej wymianie Summer University „Bison in the Urban Jungle” współorganizowanej przez warszawski i białostocki oddział AEGEE – pozarządowej i niekomercyjnej organizacji studenckiej. Dzięki bogatemu programowi nie tylko zapoznają się z polską kulturą oraz bogactwem przyrodniczym województw mazowieckiego i podlaskiego, ale również przyczynią się do wymiany idei związanych z działalnością na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i ochrony środowiska. Projekt będzie realizowany w formie warsztatów i zajęć praktycznych, a także wycieczek krajoznawczych. Jego program obejmuje m.in. przeobrażenia środowiska naturalnego na przestrzeni epok, dyskusje nad aktualnymi zagadnieniami z ekologii, zapoznanie się z zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku, a także obserwacje unikatowych siedlisk ptaków. Kulminacyjnym punktem projektu są warsztaty pt. Ochronaśrodowiska jako element CSR, podczas których uczestnicy zostaną zapoznani z inicjatywami podejmowanymi w Polsce w ramach CSR ekologicznego. Ponadto, w ramach warsztatów przybyli goście podzielą się doświadczeniami i wiedzą związaną z CSR, przywiezioną z własnych krajów.

 

Cele projektu:

- kształtowanie proekologicznych postaw wśród studentów z Europy, w szczególności wspieranie zaangażowania w aktywne formy ochrony przyrody we własnym środowisku

- rozwijanie świadomości ekologicznej poprzez zdobywanie wiedzy o środowisku i jego znaczeniu, a także o współczesnych zagrożeniach ekologicznych

- promowanie idei zrównoważonego rozwoju

- wymiana poglądów, doświadczeń, dyskusje, warsztaty

- promocja województwa mazowieckiego i podlaskiego poprzez przedstawienie walorów przyrodniczych i turystycznych tych regionów

- budowanie pozytywnego wizerunku Polski w Europie poprzez szerzenie tolerancji, a także popieranie idei integracji europejskiej

 

Więcej informacji o projekcie: http://www.tsu2012.aegee.waw.pl/

Organizator:http://www.aegee.waw.pl/, http://www.aegee.bialystok.pl/