LOB
dla studenta

Wolontariat pracowniczy w Wielkopolsce

Relacja z konferencji

Liga Odpowiedzialnego Biznesu objęła patronatem podsumowanie projektu nt. Wolontariatu pracowniczego w Wielkopolsce. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie "Jeden Świat". Konferencja odbędzie się 29.11.2011 r. w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

 

 

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, oraz przedsiębiorcy. Na konferencji przedstawimy wypracowane modele ofert współpracy Organizacji Pozarządowych ze Sferą Biznesu w obszarze wolontariatu pracowniczego.

 

Podczas konferencji Eksperci przybliżą idee biznesu społecznie odpowiedzialnego, opowiedzą o idei wolontariatu pracowniczego, a także wskażą możliwe drogi rozwoju tej dziedziny.

 

Konferencja zakłada aktywny udział uczestników - dzielenie się doświadczeniem, udzielanie rekomendacji współpracy.

 

Część konferencji będzie miała charakter spotkania networkingowego. Spotkanie się beneficjentów w odpowiednich warunkach przyczyni się do zwiększenia ilości realizowanych projektów wolontariatu pracowniczego w Wielkopolsce.

 

 

WIĘCEJ

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

Data: 29.11.2011 r.

Godzina: 10:00 – 15:00

Miejsce: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10.

 

Materiały prasowe