LOB
dla studenta

Gala Finałowa Odpowiedzialnego Biznesu w Katowicach

Pierwsza edycja CSR Case Study powoli dobiega końca. Konkurs swój finał będzie miał podczas specjalnie zorganizowanej Gali Finałowej w hotelu Qubus w Katowicach. Udział w tym wydarzeniu jest dodatkową nagrodą dla laureatów oraz osób, które wyślą swoje zgłoszenie, ponieważ będą mieli możliwość spotkania i rozmowy z praktykami CSR.

 

 

Poziom nadsyłanych prac jest bardzo wysoki(deadline to 29 maja) dlatego również spotkanie kończące pierwszą edycję konkursu będzie miało bardzo prestiżowy charakter. Swoją obecność potwierdzili już menedżerowie tak dużych organizacji jak TESCO Polska, British American Tobbaco czy Danone. Liczymy również na udział przedstawicieli sektora MSP. Mamy nadzieję, że swoją obecnością uświetnią Galę przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, władz śląska oraz przedstawicieli uczelni wyższych.

Program wydarzenia został tak skonstruowany, aby wykorzystać okazję i obecność profesjonalistów zajmujących się polityką Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu na co dzień. Podczas Gali przedstawiciel Ligi Odpowiedzialnego Biznesu wygłosi wykład o Corporate Social Responsibility, jako nowej jakości w polskim i światowym biznesie. Ponadto uczestnicy będą mogli poznać dobre praktyki, jakie są przeprowadzane w Polsce przez liderów w tej dziedzinie. Ostatnim punktem

w programie jest debata oxfordzka, która poruszy dość kontrowersyjną tezę: „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu domeną tylko dużych firm”.

W Gali Finałowej konkursu CSR Case Study mogą uczestniczyć zarówno studenci, przedsiębiorcy oraz osoby zainteresowane tą tematyką. Gala odbędzie się w Hotelu Qubus Prestige

w Katowicach 19 czerwca 2009 r., Aby uczestniczyć w Gali należy uzupełnić specjalny formularz rejestracyjny, który jest dostępny na stronie konkursowej i przesłać go pod wskazany adres. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w Gali jest darmowy.

 

Strona konkursowa: www.csr-casestudy.pl

 

mat. organizatorów

 

 

ZADANIE

 

Pracujesz w firmie outsourcingowej CSR Masters przygotowującej strategie CSR’owe dla dużych przedsiębiorstw. Właśnie wpłynęło do Twojej firmy zlecenie od krajowego producenta

i dystrybutora produktów FMCG, Great Rotation.

 

Great Rotation produkuje towary na nowoczesnych liniach produkcyjnych, które minimalizują szkodliwość produkcji dla środowiska naturalnego. Zakład produkcyjny mieści się w Bełchatowie

i pracuje w nim 150 pracowników. Centrala firmy znajduje się w Warszawie i pracuje w niej personel liczący 50 członków. Produkty dystrybuowane są z Bełchatowa do hurtowni mieszczących się na obrzeżach stolic wszystkich województw. W centrali zainstalowano już intranet i w jego ramach tworzony jest i rozsyłany newsletter zawierający informacje o firmie, aktualności, wywiady z pracownikami oraz nowości z branży. Ponadto firma organizuje coroczny festyn dla pracowników

i ich rodzin. Do tej pory firma Great Rotation przeznaczała rocznie 100 000 zł na działania charytatywne i były to jedyne działania o charakterze społecznym.

 

Produkty dystrybuowane są z Bełchatowa do hurtowni mieszczących się na obrzeżach stolic wszystkich województw. W centrali zainstalowano już intranet i w jego ramach tworzony jest

i rozsyłany newsletter zawierający informacje o firmie, aktualności, wywiady z pracownikami oraz nowości z branży.

 

Managerowie Great Rotation zauważyli, że w obecnej sytuacji rynkowej, wpływ na decyzje konsumenckie mają również inne czynniki, nie tylko koszt zakupu, ale także społeczna odpowiedzialność biznesu, wrażliwość na potrzeby klientów, relacje z organizacjami pożytku publicznego, dbałość o pracowników itp. Zarząd zrozumiał, że popełnił błąd przy planowaniu strategii firmy i obecnie praktycznie nie posiada klientów lojalnych względem marki. Menedżerowie postanowili skorzystać z usług profesjonalistów i zwrócili się z zapytaniem do Twojej firmy.

 

 

Przygotuj strategię dla klienta, która uwzględnia idee odpowiedzialnego społecznie biznesu

i poprawi relacje firmy z jej interesariuszami(wyznacz które działania chcesz skierować do poszczególnych grup). Kierownictwu Great Rotation zależy przede wszystkim na zbudowaniu więzi z klientami. Poza pojawieniem się klientów lojalnych względem marki, firma liczy również na większe zaangażowanie pracowników w życie organizacji. Przygotuj harmonogram i kosztorys działań, które zostaną przeprowadzone w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Firma może przeznaczyć na to maksymalnie 500 tys. zł.

 

Liczymy na Twoją kreatywność i przygotowanie ciekawej strategii dla firmy Great Rotation, która będzie poparta racjonalnymi argumentami(ekonomicznymi i społecznymi).

 

 

Praca może mieć maksymalnie 10 000 znaków razem ze spacjami. Prace można wysyłać poprzez formularz na stronie konkursowej lub na adres konkurs@csr-casestudy.pl. Rozwiązanie można przesyłać w formie plików *.doc; *.pdf; *.xls; *.txt; prezentacje *.ppt oraz mile widziane wizualizacje o rozszerzeniach *.jpg; *.gif; *.psd. Maksymalna liczba plików to 4.

Opis sytuacji

Zadanie

Uwaga!