LOB
dla studenta

Odpowiedzialne Strategie 2005

Konkurs „Odpowiedzialne Strategie” (2005) był pierwszym w kraju studenckim projektem promującym Społeczną Odpowiedzialność Biznesu. Miał on z jednej strony zainteresować studentów tematyką odpowiedzialnego biznesu jako metody zarządzania przedsiębiorstwem oraz przygotować ich do tworzenia strategii CSR w firmie. Z drugiej strony – miał promować tematykę CSR wśród przedsiębiorstw i zachęcić ich do wdrażania strategii i projektów społecznie odpowiedzialnych we własnych strukturach. Patronat nad konkursem objęła Minister Barbara Labuda.

 

Organizatorzy konkursu nie poprzestali na przygotowaniu zadania konkursowego i ocenie jego wykonania, ale zadbali o odpowiednie przygotowanie uczestników do jego wykoanania. W związku z tym konkurs podzielono na trzy etapy:

 

Etap I. Warsztaty "Budowa kompleksowej strategii odpowiedzialności społecznej w firmie"

 

Warsztaty, które były jednocześnie inauguracją konkursu, odbyły się 16 i 17 grudnia 2004 na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ich celem było zapewnienie uczestnikom merytorycznego przygotowania do napisania strategii społecznej dla firmy podczas praktyki konkursowej. Konkursowicze wzięli udział w następujących szkoleniach:

 

„Poczuj CSR na własnej skórze” (Dialog społeczny w British American Tobacco), prowadzący: Piotr Marczuk, BAT

Inwestycje Społeczne na przykładzie „Grasz o staż” PricewaterhouseCoopers, prowadzący: Anna Mikulska, PwC

Wolontariat pracowniczy, HR, prowadzący: Beata Kapcewicz, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Mądry biznes w MŚP. Specyfika programów CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach, prowadzący: Sylwia Lewandowska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Jak najlepiej przygotować się do opracowania programu CSR? Prowadzący: Sylwia Lewandowska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Michał Frączek KN „BOSS”

 

Spotkanie inauguracyjne otworzył rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu prof. dr hab. Marian Noga wygłaszając krótkie przemówienie, po którym odbyła się dyskusja panelowa na temat „Jak zbudować sukces firmy w oparciu o strategie CSR”. Dyskusje poprowadziła Beata Kapcewicz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a gośćmi byli: Marcin Wielgus, menedżer ds. sprzedaży z firmy Cargill, Monika Skibińska, menedżer firmy Profes, oraz prof. dr hab. Bożena Klimczak, kierownik Katedry Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej wrocławskiej AE. Dyskusja dotyczyła głównie specyfiki działań z zakresu CSR podejmowanych w firmach panelistów.

 

Etap II. Przygotowanie przez uczestników strategii odpowiedzialności społecznej dla wybranych firm.

 

Każdy z uczestników warsztatów miał znaleźć firmę i zaprosić ją do konkursu. Zaproszona firma przyjmowała uczestnika konkursu na miesięczna praktykę, podczas której poznawał on sytuację wewnętrzną i zewnętrzną firmy. Na tej podstawie oraz przy użyciu wiedzy uzyskanej na warsztatach, uczestnicy konkursu budowali dla firmy strategię społecznej odpowiedzialności, która w założeniu powinna jak najpełniej wykorzystywać zasoby firmy oraz być wyjątkowo korzystna dla przedsiębiorstwa oraz jego interesariuszy.

 

Etap III. Rozstrzygnięcie konkursu

 

Jury złożone z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyłoniło zwycięzców konkursu. Zostali nimi:

 

Katarzyna Zadrożna – I miejsce – strategia dla firmy Unilever

Łukasz Rosiński – II miejsce – strategia dla firmy ACCO

Maciej Tarnowski – III miejsce – strategia dla banku PKO

 

Dwie zwycięskie osoby uhonorowano praktykami w PricewaterhouseCoopers – firmie, która od lat realizuje strategię CSR oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu – organizacji pozarządowej, która jako pierwsza w Polsce zajęła się promowaniem tej tematyki.

 

Uroczyste rozdanie nagród oraz prezentacja zwycięskich strategii miały miejsce 3 czerwca 2005 r. w hotelu „Holiday Inn” we Wrocławiu podczas konferencji „Dziś tworzymy jutro, czyli nowe trendy w biznesie”. W ramach spotkania odbyła się również dyskusja panelowa „Czy uczciwy biznes popłaca?”, w której udział wzięli specjaliści w dziedzinie biznesu odpowiedzialnego społecznie: Anna Mikulska, PricewaterhouseCoopers, Teresa Bukalska, Schenker oraz prof. dr hab. Bożena Klimczak. Podczas dyskusji poszukiwano odpowiedzi na pytania: Czy można prowadzić uczciwy biznes i mieć z tego korzyści ? Czy czysty kapitalizm oznacza dbanie tylko o swoje interesy ? Dlaczego dbanie o interesariuszy firmy się opłaca ?

 

WIĘCEJ O KONKURSIE

 

NAGRODZONA PRACA

 

 

Zadanie - Odpowiedzialne Strategie 2005

 

Znajdź firmę ze swojego regionu i scharakteryzuj ją (branża - obszar działania, produkt/ usługa, liczba zatrudnionych, główne problemy funkcjonowania na rynku).

Stwórz dla niej strategię odpowiedzialnego biznesu, która będzie obejmować:

 

 

Sposób funkcjonowania firmy na rynku (oraz relacje z klientami i partnerami biznesowymi)

Miejsce pracy/ pracowników

społeczność lokalną/ społeczeństwo

środowisko

 

Podpowiedzi do zadania:

1) Zastanów się, jakie działania na rzecz społeczeństwa wpisują się w strategię biznesową firmy

2) Zastanów się, z kim (z jakimi instytucjami/ organizacjami) firma może współpracować, żeby maksymalizować efekty biznesowe i społeczne stworzonej strategii

 

Sporządź strategię, harmonogram działań i budżet.