LOB
dla studenta

Odpowiedzialni 2006

Biznes odpowiedzialny społecznie w Polsce jest nadal na etapie wdrażania i rozwoju, podczas gdy w krajach Europy Zachodniej i USA jest to powszechnie znana i stosowana praktyka. Wychodząc na przeciw wyzwaniom polskiej rzeczywistości uruchomiono kolejną edycję konkursu – pod nazwą Odpowiedzialni 2006. Patronat nad przedsięwzięciem objął Jego Magnificencja Rektor AE we Wrocławiu prof. Bogusław Fiedor.

 

Zadaniem konkursowym uczestników II edycji było opracowanie studium przypadku - dobrej praktyki biznesowej w wybranej firmie ze swojego regionu. Dodatkowo należało przedstawić propozycje ulepszenia aktualnego działania oraz innych działań w zakresie odpowiedzialnego biznesu.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło podczas uroczystej gali w dniu 6 czerwca 2006. Jury pod przewodnictwem Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyłoniło zwycięzców konkursu:

 

I miejsce zajęła Agnieszka Goraus z Wrocławia, za projekt w obszarze biznes a społeczeństwo, biznes a ekologia na przykładzie firmy PRYZMAT

II MIEJSCE przyznano Magdalenie Adamczuk z Zamościa za praktykę w obszarze biznes a społeczność lokalna na przykładzie firmy Carrefour w Zamościa

WYRÓŻNIENIE otrzymał Piotr Antoszek z Lublina, za praktykę na przykładzie firmy Inter7net w obszarze strategia, mała firma

 

Autorzy czterech najlepszych prac drugiej edycji konkursu, Odpowiedzialni 2006, dostali nagrody rzeczowe w postaci książek ufundowanych przez Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne. Dwa pierwsze miejsca nagrodzone zostały dodatkowo płatnymi praktykami z dziedziny CSR w firmach PricewaterhouseCoopers oraz Schenker. Ponad to wszyscy uczestnicy wzięli udział w elitarnym szkoleniu menedżerskim przeprowadzonym przez firmę Horodyski.

 

Spotkanie było także okazją do dyskusji studentów z całej Polski, którzy wzięli udział w konkursie, przedstawicieli firm, uczelni a także duchowieństwa na temat: „Dobre praktyki firm – czy w polskiej mentalności mieści się odpowiedzialny biznes?”. Wspólnie próbowano znaleźć odpowiedzi na pytania:

 

Co takiego jest w polskiej mentalności, że tak trudno jest widzieć pozytywne strony funkcjonowania przedsiębiorstw?

Po co pokazywać dobre przykłady firm i czyją odpowiedzialnością jest ich promocja?

Czy chwalenie się jest złe? Jak uniknąć złych skojarzeń z rzetelną informacją o działalności społecznej firmy?

Wśród zaproszonych gości znaleźli się dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej ks. Tomasz Burchardt, Agata Wiatrowska z firmy PricewaterhouseCoopers oraz przedstawiciele firmy Schenker - Marek Dreszer i Marcin Żurowski.

 

 

Zadanie - Odpowiedzialni 2006

 

W roku 2006 zadanie konkursowe koncentrowało się na opracowaniu odpowiedzialnej praktyki w wybranym obszarze odpowiedzialnego biznesu dla firmy działającej w regionie zamieszkania uczestników konkursu.

 

Zadanie - Odpowiedzialni 2006

 

Odpowiedzialne Praktyki w Polsce

 

Znajdź firmę ze swojego regionu i scharakteryzuj ją (branża - obszar działania, produkt/ usługa, liczba zatrudnionych, główne problemy funkcjonowania na rynku). Zlokalizuj jakie prowadzi działania w jednym z obszarów odpowiedzialnego biznesu:

 

Rynek i produkt

Miejsce pracy i pracownicy

Strategia CSR – zarządzanie

Społeczeństwo

 

Opracuj, (jeśli to możliwe to przy udziale osoby z firmy) opis dobrej praktyki wg schematu:

 

Opis sytuacji/problemu

Opis projektu/rozwiązanie

Korzyści wewnątrz firmy

Korzyści na zewnątrz firmy

Czynniki sukcesu we wdrażaniu praktyki

 

Dodatkowo zaproponuj:

 

1) Możliwości rozwinięcia/ulepszenia tego działania w przyszłości

2) Propozycje innych działań w tym obszarze

3) Propozycje innych działań w obszarze, w którym firma nie posiada praktyk

 

Podpowiedzi do zadania:

1) Zastanów się, jakie działania na rzecz społeczeństwa wpisują się w strategię biznesową firmy

2) Zastanów się, z kim (z jakimi instytucjami/ organizacjami) firma może współpracować, żeby maksymalizować efekty biznesowe i społecznej stworzonej strategii

 

Zadanie w pionierskiej edycji konkursu poświęcone było odpowiedzialnemu biznesowi jako całościowej strategii zarządzania w firmie.

 

 

Nagrody - Odpowiedzialni 2006

 

Zgodnie z przyświecającą konkursowi ideą łączenia studentów zainteresowanych CSR z odpowiedzialnymi firmami, głównymi nagrodami w konkursie są płatne praktyki w firmach i organizacjach mogących poszczycić się firmami mogącymi się poszczycić przykładami dobrych praktyk w zakresie Odpowiedzialnego Biznesu.

 

Uczestnictwo w konkursie, oprócz szansy na atrakcyjną praktykę, przynosi szereg innych korzyści:

 

Stwarza możliwość sprawdzenia swoich kompetencji w praktycznym aspekcie CSR

Pozwala pogłębić wiedzę o odpowiedzialnym biznesie

Umożliwia bliższe zapoznanie się z firmami funkcjonującymi w lokalnym środowisku

Daje okazję do nawiązania ciekawych kontaktów

 

 

Nagrody - Odpowiedzialni 2006

 

Autorzy czterech najlepszych prac drugiej edycji konkursu, Odpowiedzialni 2006, dostali nagrody rzeczowe w postaci książek ufundowanych przez Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne. Dwa pierwsze miejsca nagrodzone zostały dodatkowo płatnymi praktykami z dziedziny CSR w firmach PricewaterhouseCoopers oraz Schenker. Ponad to wszyscy uczestnicy wzięli udział w elitarnym szkoleniu menedżerskim przeprowadzonym przez firmę Horodyski.