LOB
dla studenta

Wszystkie projekty realizowane w ramach programu grantowego Pracownia Działań Lokalnych odbywają się na zasadzie wolnych licencji. Oznacza to, że grantobiorcy zobowiązują się do nieodpłatnego udostępnienia w Internecie dzieł wytworzonych w ramach realizacji projektu na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach 3.0 PL.

Oznacza to, że:

Wolno:
- kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór
- tworzyć utwory zależne

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa — utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę
  • Na tych samych warunkach — jeśli zmienia się lub przekształca niniejszy utwór, lub tworzy inny na jego podstawie, można rozpowszechniać powstały w ten sposób nowy utwór tylko na podstawie takiej samej licencji

                Ze świadomością, że:  

  •  Zrzeczenie — każdy z tych warunków może zostać uchylony, jeśli uzyska się zezwolenie właściciela praw autorskich.
  • Public Domain — jeżeli utwór lub jakiekolwiek jego elementy, zgodnie z prawem właściwym, należą do domeny publicznej, to licencja w żaden sposób nie wpływa na ten status prawny.
  • Inne prawa — licencja nie wpływa w żaden sposób na następujące prawa:

Uwaga — w celu ponownego użycia utworu lub rozpowszechniania utworu należy wyjaśnić innym warunki licencji, na której udostępnia się utwór.

Źródło: TUTAJ