Newsy

LOB inicjatorem lokalnych aktywności

Siódma edycja Ligi Odpowiedzialnego Biznesu jest w toku. Do tegorocznej edycji programu Ambasadorów CSR zgłosiło się ponad 60 studentów, z których zostało wybranych 25 studentów i studentek.

 

Ambasadorowie CSR są to reprezentanci 22 uczelni z 15 miast Polski, m.in.: UW, SGH, SGGW, UG, UMK, UJ, UMCS, AGH.

 

Ambasadorstwo CSR pozwoli mi na połączenie wiedzy i doświadczenia zdobytego w ramach współpracy z III sektorem z samorządem lokalnym oraz ze sferą biznesu, co może zaowocować ciekawymi inicjatywami – mówi Magda Reichert z UAM. Ambasadorzy monitorują lokalne rynki CSR, promują ideę odpowiedzialnego biznesu w środowisku lokalnym i mediach, prowadzą warsztaty i prezentacje z zakresu dobrych praktyk biznesowych w 5 obszarach – zarządzanie, miejsce pracy i pracownicy, rynek i konsumenci, społeczeństwo oraz środowisko naturalne.Jestem Ambasadorem CSR ponieważ poprzez swoje działania chcę uświadomić ludzi, że cel nie zawsze uświęca środki, a trwałe zmiany najlepiej buduje się przez działania społecznie odpowiedzialne – mówi Mateusz Kucza, student KUL. Ponadto studenci spotykają się z praktykami CSR. Mają też szansę odbycia staży w firmach społecznie odpowiedzialnych.

 

LOB jest też inicjatorem lokalnych aktywności. Poprzez różnorodne projekty promuje pozytywne praktyki w dziedzinie CSR. W ramach programu grantowego Pracownia Działań Lokalnych Ligi Odpowiedzialnego Biznesu można zdobyć dotację na projekty promujące społecznie odpowiedzialny biznes. Jest to cenne doświadczenie w uprawianiu networkingu oraz poznawaniu świata biznesu. Realizacja projektu pozwoliła nam szybko sprawdzić swoje umiejętności z zakresu zarządzania projektem, kontaktów z firmami oraz mediami. Była to praktyczna lekcja elastycznego i kreatywnego zarządzania finansami oraz negocjacji z partnerami biznesowymi – mówi Łukasz Wejner, koordynator projektu Business Coffee&Cake. W jesiennej edycji granty zostały przyznane 13 organizacjom z Torunia, Krakowa, Łodzi, Katowic, Lublina, Trójmiasta, Kielc, Wrocławia i Poznania. Kolejna edycja programu rozpocznie się 1 lutego 2011 roku. Wnioski mogą składać koła naukowe, organizacje studenckie i młodzieżowe.

 

 

Liga popularyzuje CSR również w sieci. Na stronie www.lob.org.pl znajdują się bieżące informacje o działalności LOB oraz nowinki ze świata CSR. Również na FanPage’u – LigaOdpowiedzialnegoBiznesu na Facebooku (www.facebook.com/LigaOdpowiedzialnegoBiznesu) można śledzić na bieżąco CSRowe wydarzenia.

 

Patronat honorowy nad 7. edycją programu objął Minister Gospodarki. Partnerami LOB są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PwC, Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy oraz Grupa TP.

 

 

Patronat honorowy objęło Ministerstwo Gospodarki.

 

Patroni medialni to: www.odpowiedzialnybiznes.pl, Students.pl, Kariera.com.pl, DlaStudenta.pl.

 

Media współpracujące to: Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej, kielecki portal Studiuje.eu oraz Radio Centrum z Lublina.