Newsy

Program grantowy roztrzygnięty!

13 organizacji z całej Polski zostanie dofinansowanych w ramach programu grantowego Pracownia Działań Lokalnych. Są to organizacje z Torunia, Krakowa, Łodzi, Katowic, Lublina, Trójmiasta, Kielc, Wrocławia i Poznania. GRATULUJEMY!

 

 

 

Lista projektów, którym została przyznana dotacja w ramach programu grantowego Pracownia Działań Lokalnych - edycja jesienna 2010/2011 Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

Lp.

Organizacja

Tytuł projektu

Miasto

Przyznana kwota

1.

AIESEC Polska Komitet Lokalny Toruń UMK

CSR Toruń

Toruń

1300 zł

2.

Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club - SFBCC

VIII Festiwal Przedsiębiorczości BOSS 2011

Kraków

1000 zł

3.

Centrum Strategii i Rozwoju Impact (skrót: CSR Impact)

Publikacja: Jak przygotować program współpracy organizacji pozarządowej z przedsiębiorstwami?

Łódź

1000 zł

4.

Europejskie Centrum Integracji i Rozwoju

Business Coffee&Cake

Katowice

960 zł

5.

Koło Naukowe Ekonomistów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Nowoczesne Trendy w Biznesie

Lublin

1000 zł

6.

Studenckie Forum Business Centre Club

CSR jako źródło innowacji biznesowej

Trójmiasto

800 zł

7.

Centrum Wolontariatu w Kielcach

CSR - Twoja Firma Zmienia Świat

Kielce

1500 zł

8.

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Odpadami (SKN GO)

Odpowiedzialny inżynier

Kraków

1300 zł

9.

Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej TuRazem

Zyskaj na nauce!

Wrocław

200 zł

10.

Stowarzyszenie UniConsult

Biznes społecznie odpowiedzialny - prawda czy fałsz?

Wrocław

800 zł

11.

Studenckie Koło Naukowe Społecznej Odpowiedzialności Biznesu; SKN CSR.

Poznań CSR Contest

Poznań

1200 zł

12.

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Przedsiębiorczości SKN ZIPPER

Konkurs „Biznes Społecznie Odpowiedzialny”

Kielce

1200 zł

13.

Stowarzyszenie „Środowisko dla Niepełnosprawnych Eko Salus”

Kampania informacyjna z zakresu CSR „ZAINWESTUJ W ŚWIAT - ZOBACZ ŻE WARTO"

Poznań

500 zł