Newsy

Bezpłatne studia "Etyka biznesu i zarządzanie społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw", M.A.

Jeszcze do 15. lipca można ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie„Etyka biznesu i zarządzanie społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw”(Master of Arts) na niemieckim Uniwersytecie Internationales Hochschulinstitut (IHI) Zittau w Saksonii.

 

 

Oferta studiów skierowana jest nie tylko do absolwentów kierunków ekonomicznych, ale również prawa, socjologii i filozofii oraz wszystkich innych osób, które pragną profesjonalnie zajmować się tematyką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i etyką biznesu.

 

 

Struktura studiów

 

Studia trwają cztery semestry: Pierwszy semestr obejmuje podstawy zarządzania, na drugim i trzecim semestrze prowadzone są zajęcia z zakresu filozofii i ekonomii, etyki w gospodarce i w przedsiębiorstwie, kierowania i spójności prawnej (governance & compliance), zarządzania społeczną odpwiedzialnością przedsiębiorstw (CSR) oraz teorii socjologicznych i instytucjonalnych. Zajęcia prowadzone są przez niemieckich ekspertów z dziedziny CSR i etyki, zarówno teoretyków jak i praktyków. Praca magisterska sporządzana jest na czwartym semestrze.

 

Osoby, które wykażą się wiedzą z zakresu zarządzania i studiowały przynajmniej siedem semestrów (210 punktów ECTS), mogą zostać przyjęte od razu na drugi semestr.

 

 

 

Warunki przyjęcia

 

Studia na IHI Zittau prowadzone są w języku niemieckim, dlatego jednym z najważniejszych kryteriów przyjęcia jest znajomość tego języka (na poziomie B2/C1). Dla osób, które nie posiadają certyfikatów DaF, DSD, DSH lub innych (np. wydanych przez Instytut Goethego), prowadzone są bezpłatne kursy języka niemieckiego bezpośrednio na uczelni IHI Zittau. Na czas kursu i studiów studenci mają możliwość złożenia wniosku o stypendium.

Drugim warunkiem przyjęcia na studia jest dyplom ukończenia studiów licencjackich (lub równoważny).

 

Termin składania podań na studia na kierunku „Etyka biznesu i zarządzanie społeczną odpwiedzialnością przedsiębiorstw” dla studentów z Polski, którzy chcą wziąć udział w kursie językowym, upływa 15. lipca (każedgo roku). Kurs odbywa się w terminie 15.08. – 20.09., a rozpoczęcie roku akademickiego 10.10.2011.

 

Uniwersytet

 

Instytut IHI Zittau (Uczelnia Landu Saksonii) został założony w 1993 roku przez pięć uczelni partnerskich (m.in. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnikę Śląską oraz trzy inne szkoły wyższe z Niemiec i Czech). Uczelnia określana jest mianem „warsztatu myśli europejskiej”, a jej misją jest nieodpłatne kształcenie młodych osób z państw Europy: prawie połowa studentów IHI Zittau to osoby z Polski i Czech, ale w sumie można spotkać na IHI Zittau przedstawicieli 14 różnych narodowości. Międzynarodowa i międzykulturowa atmosfera w ramach zajęć jak i w życiu studenckim jest od lat cechą charakterystyczną studiów w Zittau.

Dalsze informacje

 

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu studiów oraz rekrutacji jak również dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej www.ihi-zittau.de.

 

Informacje o uczelni

Informacje o studiach