Newsy

Drugie spotkanie szkoleniowo-integracyjne dla Ambasadorów CSR

Ambasadorzy i Ambasadorki CSR spotkali się już w tej edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu po raz drugi, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat odpowiedzialnego biznesu oraz dobrych praktyk. 9-10 grudnia 2011 w Warszawie odbyło się spotkanie teoretyczno-praktyczne, podczas którego studenci i studentki mogli również przygotować się do roli szkoleniowca. Spotkanie stało się też okazją do wspólnej integracji podczas gry w kręgle.

 

 

W piątek podczas spotkania w siedzibie Forum Odpowiedzialnego Biznesu Ambasadorzy wzięli udział w szkoleniach teoretycznych o CSR. Warsztat „Raportowanie w GRI na podstawie Raportu CSR Grupy TP” poprowadziła Monika Kulik z Telekomunikacji Polskiej. Podczas warsztatu uczestnicy i uczestniczki mogli dowiedzieć się jak wyglądają Wytyczne GRI, dlaczego warto raportować oraz jak wygląda proces przygotowania raportu społecznego. Mogli też zapoznać się z „Raportem społecznej odpowiedzialności Grupy TP 2007-2010”, który został wyróżniony w konkursie na Raporty Społeczne w 2011 roku.

 

 

Kolejnym punktem programu było wystąpienie dr. Bolesława Roka, pełnomocnika ds. etyki, PGNiG SA na temat „Etyka w biznesie – kodeksy korporacyjne”. Podczas swojej prezentacji dr Rok poruszył temat wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w firmie z naciskiem na funkcję jaką pełni w spółce. Dr Rok opowiedział również o procesie tworzenia kodeksów etycznych oraz narzędziach CSR i ZR.

 

Na koniec dnia Ambasadorzy CSR wzięli udział w warsztacie „Budowa strategii zaangażowania społecznego”, który poprowadziła Elżbieta Żórawska z firmy PwC. Podczas warsztatu studenci i studentki wcielili się w rolę pracowników/pracownic firm, dla których mieli stworzyć trzyletnią strategię zaangażowania społecznego. Wśród pomysłów przedstawionych przez grupy znalazła się m.in. kampania społeczna „Zdrowe stópki”, pomysł mebli z odzysku, czy imprezy tematyczne dla rodzin pracowników.

 

Wieczorem zaś uczestnicy/czki spotkania mieli okazję zagrać w kręgle, gdzie nie brakowało strike’ów i spare’ów. Następnego dnia zaś czekały ich intensywne warsztaty praktyczne.

 

Jakie są cechy trenera/rki, jak wygląda cykl uczenia się dorosłych, jak poradzić sobie z sytuacjami trudnymi – odpowiedzi na te pytania Ambasadorzy/rki CSR poznali podczas warsztatu „JAK prowadzić szkolenie, czyli szkolenie o szkoleniu”, który poprowadziła absolwentka Akademii Trenerów Marta Krawcewicz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Spotkanie zakończyła zaś praca Ambasadorów nad bieżącymi projektami i burza mózgów nad projektami: Konkurs CSR oraz Akademia Odpowiedzialnego Biznesu. Tą część poprowadziła Magdalena Andrejczuk, koordynatorka Ligi Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). Kolejne spotkanie Ambasadorów CSR odbędzie się w marcu 2012, do tego czasu Ambasadorzy CSR działają na rzecz promocji i upowszechniania idei odpowiedzialnego biznesu na swojej uczelni i w swoim mieście, poprzez konferencje, szkolenia oraz prezentacje prowadzone na lekcjach przedsiębiorczości w liceach.

 

Przeczytaj relację ze spotkania inaugurującego program Ambasadorów CSR

 

Informacja własna