Newsy

Bycie społecznie odpowiedzialnym coraz popularniejsze

Kierunki działalności Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ekologia komercyjna, zielone wydarzenia, korzyści wynikające z wdrażania strategii CSR i zrównoważonego rozwoju w firmach i urzędach oraz wewnętrzne społecznie odpowiedzialne działania – to tylko kilka z punktów czwartkowej konferencji „CSR i zrównoważony rozwój w dobie współczesnej silnej konkurencji. Szanse i wyzwania”. Spotkanie odbyło się na SGGW w Warszawie, a jego inicjatorami byli ambasadorowie Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję poznać codzienne społecznie odpowiedzialne praktykami stosowane w firmach, instytucjach i urzędach. Spotkanie rozpoczął Przemysław Oczyp z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, który przedstawił uczestnikom korzyści, jakie osiągają firmy poprzez wdrażanie idei CSR i zrównoważonego rozwoju. Ponadto opowiedział o inicjatywach Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wątek kontynuowała Magdalena Andrejczuk z FOB prezentując działania Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem branżowego portalu odpowiedzialnybiznes.pl. Uczestnicy poznali także inicjatywy realizowane w ramach programu edukacyjnego Liga Odpowiedzialnego Biznesu.

Kolejnym punktem spotkania były zielone wydarzenia z perspektywy działalności Fundacji Aeris Futuro. Marta Niwczyk, przedstawicielka organizacji, zapoznała uczestników konferencji z takimi inicjatywami, jak „Zadedykuj drzewko” czy „Drogi dla Natury”, a także przedstawiła statystyki dotyczące redukcji emisji CO2. Jak przyznaje, do tej pory Fundacji udało się zaoffsetować ponad 27 000 ton dwutlenku węgla, ale na tym nie koniec.

 

– Obserwujemy zmiany i dostrzegamy problemy, którymi musimy się wszystko zająć jako obywatele – przyznaje Marta Niwczyk, z Fundacji Aeris Futuro. – Pomimo, że proces jest długofalowy, to napawa optymizmem fakt, że na naszych oczach dokonuje się swoisty przełom i coraz bardziej widać nowe podejście biznesu do bycia społecznie odpowiedzialnym w dobie globalizacji. – dodaje Niwczyk.

Następnie Katarzyna Dulko, przedstawicielka Ringer Axel Springer Polska zapoznała uczestników z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi polityki ekologicznej. Jak sama przyznaje, obecnie ekologia jest na topie. Jednak działania ekologiczne warto stosować z rozwagą, być czujnym, ale też krytycznym. To co istotne, to fakt, że podczas prowadzenia wszelkich akcji należy stosować tzw. politykę 3R: Reuse, Reduce, Recykling, która stoi u podstaw bycia odpowiedzialnym społecznie.

Podczas konferencji odbyły się także warsztaty, w ramach których uczestnicy wcielili się w inicjatorów bojkotów konsumenckich skierowanych do firm nieodpowiedzialnych. Uczestnicy między innymi wzięli pod lupę koncern BP, firmę Apple, sieć Starbucks i Biedronkę. Zajęcia poprowadziła Barbara Szczęsna z firmy GoodBrand.

O wewnętrznych i zewnętrznych inicjatywach w urzędach opowiedziała Olga Heniec, Specjalista w Departamencie Edukacji Ekologicznej w Ministerstwie Środowiska. Prelekcja obejmowała takie zagadnienia, jak zasady systemu ekozarządzania i audytu, elektroniczny obieg dokumentów, zielone konferencje i akcje skierowane do pracowników ministerstwa, między innymi „Dzień bez samochodu i „Dzień bez windy”. Olga Heniec przedstawiła również temat akcji edukacyjnych, a wśród nich: „Nie zaśmiecaj swojego umysłu” czy też „Tydzień zrównoważonego transportu” - skierowana jest do władz lokalnych oraz „Eko-koszyk” - promujący świadomy, zrównoważony konsumpcjonizm. Na zakończenie została poruszona kwestia zielonych zamówień publicznych, które obecnie jeszcze w Polsce są mało popularne, ale ma się to zmienić.

– Według unijnych wytycznych do 2015 roku zielone zamówienia mają stanowić 50% wszystkich zamówień publicznych. – podsumowowała Olga Heniec, przedstawicielkaMinisterstwa Środowiska.

 

Na zakończenie konferencji odbyła się debata, którą poprowadziła Magdalena Pachulska z FOB. Podczas dyskusji paneliści zaprezentowali swoje stanowisko wobec CSR i zrównoważonego rozwoju oraz przedstawili inicjatywy, jakie podejmują ich firmy, instytucje w tym zakresie. I tak też, Mariola Sykuła przedstawicielka firmy Barlinek podkreślała, jak dla firmy Barlinek istotna jest polityka ekologiczna, która wpisana jest w ogólną strategię firmy oraz transparentne relacje biznesowe. Do głównych działań firmy Berlinek, w tym obszarze należy akcja dbania o Dąb Bartek, sadzenie lasów oraz opieka nad Sokołami Wędrownymi. Natomiast Aleksandra Turek z PwC mocno podkreślała aspekt edukacyjny w kontekście interesariuszy.

– Z wewnętrznymi interesariuszami trzeba często rozmawiać i edukować w zakresie działań społecznie odpowiedzialnych. – stwierdza Aleksandra Turek z PwC. – Warto także angażować ich w akcje społeczne na rzecz społeczności lokalnej i szkolić zewnętrznych interesariuszy, na przykład w obszarze segregacji odpadów czy oszczędzania energii elektrycznej – dodaje Turek.

Podczas dyskusji Olga Heniec podjęła temat narzędzi komunikacji, jakie stosuje Ministerstwo Środowiska wobec urzędów lokalnych. Należą do nich między innymi: newsletter, artykuły z wytycznymi, co do zasad bycia społecznie odpowiedzialną jednostką administracyjną, odpowiedzi na wszelkie zapytania oraz promocja akcji społecznych np. „Praca na czysto”, której celem jest propagowanie postaw proekologicznych w każdej miejscowości.

Podsumowując debatę wszyscy prelegenci zgodnie stwierdzili, że zrównoważony rozwój powinien dotyczyć każdego z nas. Wówczas budowanie odpowiedzialnego społeczeństwa będzie łatwiejsze, efektywniejsze oraz będzie dotyczyło długofalowe długofalowej perspektywy.

mat. organizatorów