Newsy

Konferencja "Odpowiedzialny inżynier" - Kraków

12 kwietnia 2011 na Politechnice Krakowskiej odbędzie się konferencja "Odpowiedzialny inżynier" na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, sala 12, godz. 9:30-14:00

 

 

 

 

 

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!

Zgłoszenia uczestnictwa (imię i nazwisko, nazwa uczelni/instytucji) i ewentualne pytania rosimy przesyłać na adres: odpowiedzialnyinzynier@gmail.com

Program

KONFERENCJA „ODPOWIEDZIALNY INŻYNIER”

Planowany program*

 

Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24

Wydział Inżynierii Środowiska, sala 12

12 kwietnia 2011r.

 

9:15-9:45

Rejestracja uczestników

 

9:45-9:50

Uroczyste rozpoczęcie konferencji

 

9:50-10:00

Prezentacja działalności SKN Gospodarki Odpadami

 

10:00-10:30

Magdalena Andrejczuk, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Czym jest CSR?

 

Dobre praktyki CSR, zrównoważony rozwój – Biznes:

 

10:30-10:55

Przedstawiciel EC Kraków S.A.

Społeczna odpowiedzialność dewizą Elektrociepłowni Kraków

 

10:55-11:25

Przemysław Komar, DB Schenker Sp. z o.o.

CSR i ekologia w grupie DB Schenker

 

11:25-11:45

Jolanta Malicka, ArcelorMittal Poland S.A.

Ekologia jako element społecznej odpowiedzialności ArcelorMittal Poland S.A.

 

11:45-12:05

Przerwa kawowa

 

Dobre praktyki CSR, zrównoważony rozwój – Organizacje pozarządowe:

 

12:05-12:35

Magdalena Andrejczuk, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Liga Odpowiedzialnego Biznesu

 

12:35-13:05

dr inż. Tomasz Bergier, Fundacja Sendzimira

Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju

 

13:05-13:30

Magdalena Trojanek, Fundacja Aeris Futuro

Organizacja Zielonych Wydarzeń w Zielonym Standardzie jako element polityki CSR firmy/instytucji/organizacji

 

13:30-13:40

Podsumowanie konferencji

 

13:40

Zakończenie konferencji

 

 

* Program może ulec zmianie

 

mat. organizatorów