Newsy

Trzecia edycja SocialCampu - Ekonomia Internetu za nami

19 kwietnia 2011 roku, już po raz trzeci, odbyło w Krakowie organizowane cyklicznie spotkanie organizacji pozarządowych z przedstawicielami branży internetowej SocialCamp. Spotkanie zdominowała problematyka Ekonomii Internetu, różnych metod płatności i trendów związanych z coraz większą popularnością użycia Internetu przez telefony komórkowe (tzw. „Internetu mobilnego”). Na spotkaniu omawiano przykłady praktyk odpowiedzialnego biznesu i promocji przedsiębiorczości w środowisku studenckim.

Podczas pierwszej prezentacji przygotowanej przez Macieja Chmielowskiego z Agencji Interaktywnej Krakweb.pl i Joannę Florek z Fundacji Rozwoju Gmin Polskich zaprezentowano wnioski z raportu dotyczącego badań wykorzystania marketingu internetowego w małopolskich organizacjach pozarządowych. Raport dostępny jest w całości na stronie internetowej www.badaniefundacji.pl. Maciej Chmielowski podczas swojego wystąpienia przytoczył wyniki, które obrazują stosunek pracowników organizacji pozarządowych do marketingu internetowego. Wynika z nich, że na 51 przebadanych organizacji z małopolski ponad 73% dociera do darczyńców za pomocą Internetu, a aż 96% posiada własną stronę internetową. Zamieszczone w raporcie odpowiedzi sugerują również, że respondenci uważają reklamę internetową za popularniejszą i skuteczniejszą formę promocji od reklamy umieszczanej w tradycyjnych mediach (tj. radio, prasa papierowa). W świetle tych wyników Joanna Lorek pokazała, jak ważne jest podnoszenie poziomu kompetencji pracowników trzeciego sektora w dziedzinie marketingu internetowego, aby dzięki temu wiele spośród 75 tysięcy istniejących w Polsce organizacji pozarządowych mogło zaistnieć w świadomości obywateli. Prezentację zakończyła myśl o potrzebie wypracowania w Polsce modelu finansowania szkoleń na temat marketingu internetowego dla organizacji pozarządowych. Podczas dyskusji z publicznością podniesiono problem wiarygodności przeprowadzonych badań oraz potrzebę przeprowadzenia dalszych, bardziej kompleksowych analiz trzeciego sektora w dziedzinie marketingu internetowego. Próbowano też ustalić, jak przebadać pozostałe 75% organizacji, z którymi pomimo ponawianych trzykrotnie prób nie udało się skontaktować.

 

W drugiej i trzeciej prezentacji zaprezentowano różne metody mikropłatności internetowych. Marek Deszczyński omówił sposób działania aplikacji SkyCash przeznaczonej do telefonów komórkowych z dostępem do Internetu. Dzięki aplikacji każda osoba z telefonem komórkowym, która zacznie używać platformy, może w prosty sposób płacić za niedrogie usługi, bez konieczności posługiwania się gotówką. W dyskusji podniesiono problem, iż każdy taki system wiąże się ze zwiększaniem ilości pośredników między osobą pomagającą a organizacją pozarządową. Marek Deszczyński wskazał, iż prowizje pobierane przez internetowe systemy mikropłatności są bardzo małe, mając niewielkie znaczenie z punktu widzenia potencjalnego beneficjenta datku. Prowadzący spotkanie Michał Dyrda zauważył również, iż podobne do SkyCash serwisy, to jedno z rozwiązań, które w krótkim czasie mogą zdominować przyszłość płacenia za niedrogie usługi, eliminując obrót gotówką w tym obszarze. W konsekwencji systemy mikropłatności wykorzystujące Internet mobilny mogą być w niedługim czasie konkurencją do popularnej w Polsce usługi „Premium SMS”, wykorzystywanej często przez organizacje pozarządowe w akcjach charytatywnych.

 

W prezentacji Jolanty Lizak i Błażeja Piekorza omówiono różne formy wykorzystania popularnego w Polsce i na całym świecie systemu płatności internetowych Dotpay. Prowadzący prezentację wskazali, iż Dotpay rezygnując z części swojego wynagrodzenia proponuje organizacjom pozarządowym preferencyjne warunki współpracy. Ciekawe sposoby wykorzystania płatności internetowych w działalności społecznej i charytatywnej zostały zaprezentowane na przykładzie trzech współpracujących z Dotpay organizacji: Siepomaga.pl, Chcepomagac.org oraz Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

 

Po przerwie Magdalena Marczak na przykładzie Gumtree.pl, popularnego w Polsce serwisu darmowych ogłoszeń, omówiła znaczenie budowania społeczności użytkowników w rozwoju portalu. Magdalena Marczak pokazała istotę oraz korzyści wynikające z zaangażowania użytkownika w działalność strony, przedstawiła związek między funkcjami pozwalającymi użytkownikom na „interakcję społeczną”, komentowanie, proponowanie nowych funkcji w serwisie, z budowaniem „zbiorowego poczucia tożsamości/wspólnego interesu” oraz popularyzacji stron przy niskim nakładzie finansowym.

 

Na zakończenie spotkania wystąpił Jarosław Królewski, reprezentujący agencję interaktywną Eskadra Opcom, przybliżając uczestnikom perspektywy i możliwe zastosowania aplikacji internetowych (mobilnych) wykorzystujących geolokalizację. Prezentacja pozwoliła zapoznać się z trendami rozwoju Internetu w telefonach komórkowych oraz szeregiem systemów pozwalających użytkownikom informować o swoim miejscu pobytu oraz o rodzaju działania podejmowanego w określonym momencie. Statystyki wskazują coraz większą popularność Internetu mobilnego, w 2010 roku kształtującej się na poziomie 3,1 miliona użytkowników, które stanowią 15% użytkowników polskiego Internetu w ogóle. Jarosław Królewski zauważył ponadto, iż warto w związku z tym przystosować własne strony internetowe do możliwości telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych, czego koszt w wielu przypadkach jest stosunkowo niski. Omówione zostały także możliwe zastosowania geolokalizacji takie jak: rekomendacje wydarzeń w określonym obszarze, rekomendacje i ocena określonych lokalizacji, nawigacja, otrzymywanie informacji o potencjalnych zagrożeniach w określonych lokalizacjach, lokalizowanie skradzionych rzeczy lub zagubionych osób. W ramach prezentacji wskazano także przykłady różnych systemów geolokalizacyjnych takich jak: Foursquare, Facebook Places, Lokter.pl czy Traseo.pl.

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami z wydarzenia na stronie WWW:SocialCamp.eu/projekty.

 

W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję wygrać koszulki z logotypem SocialCampu oraz ufundowane przez serwis do nauki języków obcych Lingapp.com książki.

 

Wszystkim uczestnikom i prelegentom serdecznie dziękujemy za udział w wydarzeniu, zapraszamy do śledzenia informacji o nadchodzących edycjach na stronie WWW SocialCamp.eu.

 

Spotkanie zostało dofinansowane ze środków programu grantowego Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

 

Patronat medialny nad spotkaniem objęli: baza kursów centrumkursow.pl, magazyn Do Celu, portal studencki dlaStudenta.pl, portal odpowiedzialnybiznes.pl, serwis Magiczny Kraków, portal Nasza Przestrzeń, portal organizacji pozarządowych NGO.pl, portal regionalny Wrota Małopolski, serwis Przedsiębiorczy Kraków.

 

mat. organizatorów