Newsy

Konkurs dla studentów i studentek w zachodniopomorskim

Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina zaprasza studentki i studentów zachodniopomorskich uczelni wyższych do udziału w konkursie "Społeczna odpowiedzialność zachodniopomorskiego biznesu", w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody o łącznej wartości blisko 4 tys. złotych (w tym laptop, aparat fotograficzny, dysk zewnętrzny USB, głośniki komputerowe). Konkurs odbywa się pod patronatem LOB.

 

 

Konkurs polega na opracowaniu koncepcji (strategii) dowolnego projektu (projektów) z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) możliwego do realizacji przez wybrane przedsiębiorstwo z regionu zachodniopomorskiego (prawdziwe bądź fikcyjne).

 

 

Koncepcja (strategia) powinna składać się w szczególności z następujących elementów:

opis i specyfika działalności wybranego przedsiębiorstwa,

proponowane działanie (działania) z obszaru CSR korespondujące z profilem działalności wybranego przedsiębiorstwa (np. firma składująca odpady śmieci, organizuje coroczne festyny rodzinne dla swoich pracowników, podczas których prowadzi edukację ekologiczną),

analiza korzyści dla przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia (interesariuszy).

 

Regulamin oraz bliższe szczegóły konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej www.biznesodpowiedzialny.pl. Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć do dnia 4 grudnia 2011 r.

Konkurs odbywa się w ramach projektu "CSR - wspólna sprawa" dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Nagrody w konkursie:

 

 

 

Źródło: materiały organizatorów