Newsy

O społecznej odpowiedzialności biznesu w Wielkopolsce

Jaki temat przyciąga rzeszę studentów z całej Polski w listopadową sobotę? Odpowiedzialny biznes. 19 listopada 2011 roku w gmachu Politechniki Poznańskiej odbyła się konferencja pod tytułem: „Corporate Social Responsibility: sustainability vs. business strategies - small steps... a huge influence!” Organizatorami konferencji byli Politechnika Poznańska i Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęła Liga Odpowiedzialnego Biznesu.

 

Podczas konferencji uczestnicy mogli zapoznać się z dobrymi praktykami firm z Wielkopolski, ugruntować swoją wiedzę na temat CSR, przywitać się z maskotką Politechniki Poznańskiej, a także uczestniczyć w przedstawieniu teatralnym „Ślepcy” Grupy Teatralnej Studio Próby. Konferencję poprowadziły Ambasadorki CSR - Magdalena Gil i Magdalena Reichert z Poznania.

 

 

Było merytorycznie

 

Dwie prezentacje opowiedziały o teorii CSR. Prezentacja rozpoczynająca Politechniki Poznańskiej ukazało koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu od strony etycznej. Przedstawiciel uczelni wymienił zasady odpowiedzialności społecznej zawarte w normie ISO 26 000. Tak ważne pojęcie dla CSR jak filantropia zostało przeciwstawione polityce chciwości. Wnioskiem podsumowującym prezentację może być jedno ze zdań, które powinno wybrzmieć w każdej firmie, której bliskie jest zaangażowanie społeczne: „CSR jako rozchodząca się fala zaufania”.

 

Kolejną prezentację przygotowała V&P Agencja Reklamowa. Prelegent, Jacek Kaczmarski mówił o strategii marketingowej w kontekście strategii firmy społecznie odpowiedzialnej i wskazał na potrzebę dialogu z interesariuszami: konsumentami, pracownikami i inwestorami.

 

Było warsztatowo

 

Z gruntu teoretycznego na grunt praktyczny. Podczas konferencji dziewięć przedsiębiorstw i jedna fundacja – Fundacja Aeris Futuro zaprezentowały własne projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Firmy ukazywały również wysiłki zmierzające do włączenia CSR we własną strategię działania.

 

Dla firmy ENEA S.A. CSR to nie wybielacz wizerunku, ale sposób na budowanie strategii biznesowej. Magdalena Kaniewska, koordynator ds. CSR w PBG S.A., wiele czasu poświęciła na omówienie historii i dorobku założycieli firmy. Strategia – raportowanie – zarządzanie – komunikacja to dla PBG S.A. elementy tworzące strategię zaangażowania społecznego. Monika Hajbowicz z VOLKSWAGEN Poznań Sp. z o.o. opisała zaangażowanie firmy w tworzenie bezpiecznego, z możliwością rozwoju zawodowego miejsca pracy. Aquanet działa na polu CSR, według Doroty Wiśniewskiej, efektywnie bez posiadania strategii odpowiedzialnego biznesu. PwC zaprezentowało założenia projektu „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”. Sheraton Poznań Hotel wśród licznych działań społecznych prowadzi zbiórkę funduszy wśród swoich klientów na rzecz UNICEF. Biedronka współpracuje zaś z firmą Danone, Lubellą i Instytutem Matki i Dziecka, w ramach Partnerstwa dla Zdrowia oferuje produkt społeczny "Mleczny Start". Kompania Piwowarska firma z międzynarodowym kapitałem wdraża strategiczny CSR w oparciu o hasło "10 priorytetów jedna przyszłość".

 

Było o Lidze

 

Malwina Frydrychowicz, Ambasadorka CSR z Poznania, omówiła program edukacyjny Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Zaprezentowała obecnie trwającą 8. edycję programu, główne jego założenia oraz zachęcała do nawiązania współpracy z Ligą.

 

Konferencja stała się okazją do wymiany poglądów na temat CSR. Firmy przyznały, że często dopiero zaczynają swoją przygodę ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jednak zauważanie potrzeby zaangażowania społecznego pozwala przypuszczać, że przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne małymi krokami zaczną mieć coraz większy wpływ na otoczenie - small steps... a huge influence!

 

Więcej o konferencji.

 

Relacja: Agnieszka Siarkiewicz

Ambasadorka CSR Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

Zdjęcia: http://impressiveevent.pl/