Newsy

Akademia Odpowiedzialnego Biznesu 2011 - relacja z wydarzenia

75 studentek i studentów z całej Polski, 12 warsztatów na temat ekologii, ekonomii i etyki, gra strategiczna, wykład gościa specjalnego – prof. Jana Jonkera z Holandii oraz panel dyskusyjny to podsumowanie Akademii Odpowiedzialnego Biznesu 2011. Konferencja odbyła się 13-14 maja w Warszawie. Jej motywem przewodnim był „e-CSR, czyli ekonomia-ekologia-etyka”.

 

Spotkanie rozpoczęło się dyskusją panelową na temat „Nowych trendów w odpowiedzialnym biznesie” w której wzięli udział: Bartłomiej Roch Remisko (Grupa TP), Dariusz Szwed (Zieloni 2004), Patrycja Romaniuk (Fundacja Sendzimira, CRS), Krzysztof Ziemnowicz (Uniwersytet Karoliny Północnej w USA) oraz Magdalena Kostulska (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP). Panelistki i paneliści poruszyli wiele wątków, m.in. temat zielonej gospodarki, różnorodności w firmie, edukacji ekologicznej a także szans jakie daje połączenie elementów ekologii, ekonomii i etyki.

 

Prof. Krzysztof Ziemnowicz zwrócił uwagę, na to, że zagadnienia zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnego biznesu są słabo rozwinięte w Stanach Zjednoczonych w porównaniu do Europy. Patrycja Romaniukwytłumaczyła skąd się wzięła koncepcja Potrójnej Lini Przewodniej i że tak naprawdę jej angielska nazwa Triple Bottom Line wskazuje na to, że połączenie – people – profit – planet ma duży związek z finansową działalnością przedsiębiorstwa i rachunkiem zysków i strat. Bartłomiej Roch Remisko z kolei mówił o strategicznym podejściu do odpowiedzialnego biznesu, które polega na czymś więcej niż tylko społecznym zaangażowaniu, podając przykład wprowadzania zasad zielonego IT do firmy. Z kolei Dariusz Szwed opowiedział o założeniach Nowego Zielonego Ładu oraz możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego bez wzrostu PKB. Działalność UNDP oraz aspekty funkcjonowania Global Compact przybliżyła zaś Magdalena Kostulska.

 

W ciągu dwóch dni uczestniczki i uczestnicy konferencji wzięli udział w 12 warsztatach. Wśród nich były: Odpowiedzialność oczami inwestora (SRI) (Jacek Dymowski, Kulczyk Investments ds. CSR), Firma z ekologią w tle (Jakub Siewko, Katarzyna Mróz, PGNiG S.A.) e-CSR – nowe technologie i odpowiedzialny biznes (Łukasz Tondys, Paweł Opioła, Orange Labs – Telekomunikacja Polska), Standardy CSR (Paulina Kaczmarek,PwC), Marketing w kolorze zielonym (Barbara Szczęsna, Goodbrand & Company Polska, CR Navigator), Firmy nieodpowiedzialne – gdzie szukać informacji o złych praktykach? (Grzegorz Piskalski, Fundacja CentrumCSR.PL).

W drugim dniu konferencji zaś odbyły się następujące warsztaty:: Zmierzyć CSR (Jarosław Lepka NUTRICIA Polska Sp. z o.o.), Nie tylko wiatr – nowe źródła energii (Przemysław Oczyp, Forum Odpowiedzialnego Biznesu), Pracownicy zaangażowani w firmie i poza nią (Anna Karolska, Katarzyna Białach, NUTRICIA Polska Sp. z o.o.), Bottom of Pyramid – Globalna piramida ekonomiczna (Karolina Szlasa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu), Kulisy Fair Trade (Paulina Pajkiert, Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu "Trzeci Świat i My"), Czy można mówić samą prawdę? – o komunikacji etycznej (Agata Rudnicka, Uniwersytet Łódzki, CSR Impact).

 

Uzupełnieniem konferencji była gra strategiczna „Łowisko”, którą przygotowałaPracownia Gier Szkoleniowych. Jak o grze mówią jej twórcy – uwypukla ona rolę przywódców, którzy biorąc odpowiedzialność za wspólne dobro, muszą przekonać innych do wypracowania mechanizmów chroniących wspólne zasoby. W grze uczestnicy doświadczają: dylematów realizowania strategii zrównoważonego rozwoju, dylematów współpracy i komunikacji w sytuacji ograniczonego zaufania, relacji - cel wspólny a cel indywidualny, roli skutecznego przywództwa, roli rzetelnej komunikacji i informacji, konsekwencji przyjęcia krótkofalowej vs długofalowej perspektywy

Gościem specjalnym konferencji był Jan Jonker, profesor w Nijmegen School of Management w Holandii. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na styku zarządzania i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), w szczególności w zakresie rozwoju koncepcji i strategii biznesowych, z naciskiem położonym na implementację. Wśród jego kluczowych zainteresowań znajduje się również rola biznesu we współczesnym społeczeństwie. Zaprezentował on wykład pt: "CSR and SD and the Changing Bottom Lines of Organisations", w którym zwrócił uwagę na zmieniającą się rolę, funkcje i obowiązki współczesnych przedsiębiorstw, które mają zaspokajać potrzeby i oczekiwania w sposób zrównoważony. W ten sposób tworzona jest wartość dla wielu różnych podmiotów, wszystkich interesariuszy firmy. Wymienił też kapitały: ludzki, społeczny, naturalny i instytucjonalny jako podstawy realizacji zasad CSR i SD w organizacji.

Akademia Odpowiedzialnego Biznesu to konferencja skierowana do studentek i studentów zainteresowanych odpowiedzialnym biznesem i zrównoważonym rozwojem organizowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach programu edukacyjnego Liga Odpowiedzialnego Biznesu.

Partnerzy Akademii Odpowiedzialnego Biznesu 2011: PwC, Grupa TP, Fundacja Kronenberga, Nutricia, PGNiG. Partnerzy medialni: Kariera, Dla Studenta, Students.pl, www.odpowiedzialnybiznes.pl, CR Navigator, kampaniespołeczne.pl, RP.PL.

Więcej o konferencji tutaj.