Newsy

Akademia Odpowiedzialnego Biznesu 2011

13-14 maja 2011 roku w Warszawie odbędzie się studencka konferencja Akademia Odpowiedzialnego Biznesu, organizowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach programu edukacyjnego Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Jest to platforma wymiany doświadczeń pomiędzy firmami a studentami, której głównym założeniem jest szeroka edukacja na temat odpowiedzialnego biznesu.

 

 

Szósta już edycja wydarzenia będzie nosić tytuł e-CSR, czyli ekologia-ekonomia-etyka. W tym roku głównym tematem dwudniowej konferencji są trendy w CSR związane z koncepcją Potrójnej Linii Przewodniej (ang. Triple Bottom Line)– czyli obszarami ekonomią, ekologią i etyką. Dlatego też Akademia skierowana jest zarówno do studentów studiów ekonomicznych i pokrewnych, jak również kierunków humanistycznych i technicznych oraz inżynieryjnych, tak aby przedstawić główne założenia odpowiedzialnego biznesu oraz zrównoważonego rozwoju. Poprzez różnorodną, interaktywną formę konferencji: warsztatów, panelu dyskusyjnego, wykładu, gry strategicznej, pokazów filmów oraz spotkań z ekspertami, idea CSR dociera do grona zainteresowanych. Konferencja staje się zaś miejscem bezpośredniego dialogu i wzajemnej inspiracji.

 

 

 

Głównym celem konferencji jest szerzenie wiedzy na temat odpowiedzialnego biznesu wśród młodych ludzi a w szczególności:

inspirowanie do pogłębiania wiedzy o CSR i promowanie dobrych praktyk oraz odpowiedzialnych postaw

prezentacja konkretnych działań firm w zakresie odpowiedzialnego biznesu

umożliwienie dialogu między studentami a ekspertami i praktykami CSR

przybliżenie odpowiedzialnego biznesu w praktyce i codziennych sytuacjach konsumenckich

przedstawienie innowacyjnych metod zarządzania z wykorzystaniem narzędzi CSR

Partnerzy: PwC, Orange, Fundacja Kronenberga, Nutricia, PGNiG

Grę strategiczną poprowadzi Pracownia Gier Szkoleniowych

Partnerzy MEDIALNI: Kariera, Dla Studenta, Students.pl,www.odpowiedzialnybiznes.pl, CR Navigator, kampaniespołeczne.pl, RP.PL