Newsy

Parasol Odpowiedzialnego Biznesu w praktyce - Rzeszów

Zapraszamy na debatę "Odpowiedzialny Biznes - praktyka w teorii" w Icam Haus Hotel/ Al. Rejtana 1 w Rzeszowie.

17.05.2011 Parasol odpowiedzialnego biznesu w praktyce

 

14:00 – 16:00 Debata na temat „Odpowiedzialnego Biznesu – praktyka w teorii”

Icam Haus Hotel/ Al. Rejtana 1

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to koncepcja, według której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z interesariuszami.

Bycie odpowiedzialną firmą nie oznacza tylko spełniania wszystkich wymogów formalnych, ale zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, ochronę środowiska i relacje z interesariuszami, czyli dobrowolne zaangażowanie…

Agenda debaty:

14:00 Powitanie

14:00 – 15:00 Debata

15:00 – 15:30 Dyskusja

15:30 – 16:00 Podsumowanie i zakończenie I debaty na temat CSR na Podkarpaciu

Prelegenci:

Magdalena Andrejczuk Koordynator Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

Aneta Ziomek Dyrektor Oddziału Rzeszów BZWBK

Bożena Kwasnowska – Krok Dziennikarz Radia ESKI

Grzegorz Kolasiński Przewodniczący SSUR

Moderują: Kamila Harasik Przewodnicząca KM SSUR i Kamil Cwynar

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zakresu CSR w firmach Podkarpackich zapraszamy.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – zgłoszenia do uczestniczenia w debacie należy przesyłać na adres samorzad@urz.pl z dopiskiem „debata” oraz danymi kontaktowymi.

Więcej na stronie.