Newsy

Przedsiębiorstwa dla rozwoju społecznego. Społeczna odpowiedzialność biznesu - trend czy nowe standardy?

"Przedsiębiorstwa dla rozwoju społecznego. Społeczna odpowiedzialność biznesu- trend czy nowe standardy?" - wystąpienie Ambasadorki z Katowic podczas II Kongresu Młodej Socjologii w Krakowie odbędzie się 13 maja o godz. 10:15.

 

 

W wystąpieniu przybliżona zostanie idea społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR), szczególnie zaś aspekt społeczny w polskich realiach.

 

CSR poprzez realizację polityki zrównoważonego rozwoju dąży do osiągnięcia równowagi między efektywnością i dochodowością przedsiębiorstw a interesem społecznym.

 

W Polsce ciągle żywe są poglądy, że w kraju z piętnem niedawnej transformacji gospodarka niedojrzała i szybko nie dojrzeje do uwzględniania kwestii społecznych, do tej pory niewielka jest świadomość konsumentów.

 

Na podstawie działań wybranych przedsiębiorstw przedstawione zostaną możliwości jakie niesie koncepcja CSR dla rozwoju społecznego.

 

(Szczegółowy program tutaj).

 

Mat. organizatorów