Newsy

Zapowiedź Ogólnokrajowego Konkursu SIFE Poland 2011

SIFE jest międzynarodowym programem obecnym w 39 krajach. W ramach inicjatywy, studenci, we współpracy z opiekunami naukowymi oraz liderami biznesu, realizują projekty biznesowo – edukacyjne skierowane do wybranych społeczności lokalnych.

SIFE jest międzynarodowym programem obecnym w 39 krajach. W ramach inicjatywy, studenci, we współpracy z opiekunami naukowymi oraz liderami biznesu, realizują projekty biznesowo – edukacyjne skierowane do wybranych społeczności lokalnych.

 

Podstawowym celem działalności zespołów uczelnianych jest doprowadzenie do poprawy jakości życia beneficjentów. Realizowane w ramach programu projekty ściśle opierają się na zasadach biznesu odpowiedzialnego społecznie oraz zrównoważonego rozwoju.

Najważniejszym wydarzeniem dla uczelni oraz firm i organizacji zaangażowanych

w przedsięwzięcie jest krajowy Konkurs SIFE Poland, podczas którego aktywne drużyny prezentują swoje projekty oraz ich wyniki.

Ogólnokrajowy Konkurs SIFE Poland 2011 odbędzie się 30 maja w Teatrze Kamienica

w Warszawie.

Swoje prezentacje przedstawią drużyny reprezentujące m. in. Akademię Górniczo – Hutniczą im. S. Staszica, Politechnikę Poznańską oraz Uniwersytet Warszawski.

Prezentacje zostaną ocenione przez reprezentantów wiodących firm zajmujących najwyższe stanowiska kierownicze. Zwycięska drużyna będzie reprezentować Polskę w konkursie międzynarodowym SIFE World Cup 2011, który odbędzie się w październiku w Kuala Lumpur.

Serdecznie zapraszamy do obserwacji Ogólnokrajowego Konkursu SIFE Poland!

W wydarzeniu może uczestniczyć każdy, kto zarejestruje się na stronie:http://www.sife.pl/rejestracja/konkurs/

Więcej informacji na temat programu www.sife.pl

Partner w Polsce: BIGRAM

Patron honorowy: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Sponsorzy DIAMOND: Dalkia Polska, Unilever Polska, PwC

Sponsor GOLD: Chartis Europe

Patroni medialni: Gazeta Bankowa, Media&Marketing, Personel i Zarządzanie

Patroni Internetowi: students.pl, StepStone.pl

Współpraca: Brytyjsko – Polska Izba Handlowa

Patroni na uczelniach: Liga Odpowiedzialnego Biznesu, napraktyce.pl