Newsy

Lublin: Nowoczesne trendy w biznesie

30 marca 2011 roku w Lublinie odbędzie się konferencja "Nowoczesne trendy w biznesie". Projekt realizowany jest przez Koło Naukowe Ekonomistów UMCS w ramach programu grantowego Pracowania Działań Lokalnych Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Konferencja połączona jest z konkursem dla uczestników.

 

Wydarzenie odbędzie się na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Auli I, przy Placu Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie.

  

 

Więcej o konferencji na stronie: http://strategia-csr.like.pl/index.php

Przebieg konferencji:*
9.00-9.15 przywitanie uczestników konferencji (koordynator konferencji oraz Dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS)
BLOK I:
9.15-10.15 wykład „Współczesne trendy w zarządzaniu - strategia czy może plan operacyjny?” - prelekcja dotycząca skracania czasu budowania strategii przez firmy, szczególnie przez podmioty należące do sektora IT i nowoczesnych technologii (strategie niekiedy są tworzone na okres 6 miesięcy); prelegent- przedstawiciel firmy IT
10.15-11.15 prelekcja: „Strategia Błękitnego Oceanu jako metoda planowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa” - analizowanie szans i barier dla mikro i małych przedsiębiorstw, czerpanie wzorów od liderów rynkowych; prelegent - przedstawiciel PKPP Lewiatan
11.15-11.30 przerwa kawowa
BLOK II:
11.30-12.30 Dobre Praktyki CSR - przykłady stosowania i analizy dotyczące ich wykorzystywania w polskich przedsiębiorstwach - partnerzy LOB
12.30-13.30 przerwa obiadowa
13.30-14.30 debata „Co powoduje, że polskie firmy włączają CSR w swoją strategię działania?” - wszyscy prelegenci
14.30-14.45 przerwa kawowa
14.45-15.45 Narzędzia CSR w budowaniu relacji z interesariuszami
15.45-15.50 rozstrzygnięcie konkursu wśród studentów
15.50-16.00 zakończenie konferencji

*może z przyczyn obiektywnych ulec zmianie