Newsy

Wybraliśmy Ambasadorów i Ambasadorki CSR!

25 Ambasadorów CSR z 16 miast i 24 uczelni będzie reprezentować Ligę Odpowiedzialnego Biznesu w roku akademickim 2011/2012.

 

Ambasadorzy i Ambasadorki CSR reprezetntują następujące uczelnie: Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Politechnika Warszawska, Akademia im. Leona Koźmińskiego, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytet Zielonogórski i studiują takie kierunki jak: Zarządzanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym, Socjologia i komunikacja społeczna, Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Ekobizes, Stosunki międzynarodowe, Zdrowie Publiczne, Ochrona Środowiska, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Edukacja medialna i dziennikarstwo, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Zarządzanie i Socjologia.

 

Ambasadorzy CSR to aktywni studenci i studentki z różnych uczelni w całej Polsce zrzeszeni w Lidze Odpowiedzialnego Biznesu, którzy zainteresowani są tematem społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz chcą angażować się w działania promocyjne w tym obszarze w swoim środowisku lokalnym.

 

Informacja własna