Newsy

Konkurs na polsko-niemieckie spotkania młodzieży dot. zrównoważonego rozwoju

„Spotkajmy się pojutrze" - pod takim hasłem Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zachęca do organizowania polsko-niemieckich spotkań młodzieżowych poświęconych tematyce zrównoważonego rozwoju. Najciekawsze projekty, wcielające w życie lub popularyzujące ideę zrównoważonego rozwoju, nagrodzimy Polsko-Niemiecką Nagrodą Młodzieży 2011-2013. Do projektu mogą być zgłaszane także projekty trójstronne (Polska, Niemcy + dowolny kraj trzeci).

Więcej informacji o Nagrodzie Młodzieży na stronie:

www.pnwm.org/a301,polsko_niemiecka_nagroda_mlodziezy_spotkajmy_sie_pojutrze.html.

 

Informacja o Nagrodzie Młodzieży

Nasze cele

Konkurs ma na celu promocję edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju wśród młodych ludzi z Polski i Niemiec.

Zależy nam na uświadomieniu im relacji pomiędzy środowiskiem naturalnym, wzrostem gospodarczym a rozwojem społecznym.

Założeniem zgłaszanych projektów powinno być kształtowanie w młodzieży odpowiedzialnych postaw wobec przyszłych pokoleń oraz utwierdzenie młodych ludzi w przekonaniu, że ich głos jest ważny, a poprzez swoje zaangażowanie mogą zmienić świat na lepszy - na szczeblu lokalnym i globalnym.

 

Zapraszamy do udziału!

Zgłoszenia do konkursu mogą przesyłać polscy i niemieccy partnerzy zainteresowani zorganizowaniem w 2012 roku wspólnego projektu wymiany młodzieży, poświęconego tematyce zrównoważonego rozwoju. Może to być również projekt z udziałem kraju trzeciego. Wybór tematu, formy spotkania oraz metod pracy pozostawiamy uczestnikom i organizatorom projektów.

Konkurs składa się z trzech etapów. Dokładny opis poszczególnych etapów oraz harmonogram Konkursu znajdą Państwo w ulotce na naszej stronie internetowej.

Jeśli nie mają Państwo organizacji partnerskiej w Niemczech, istnieje możliwość skorzystania z „polsko-niemieckiej giełdy partnerów projektowych online”: www.pnwm.org/c41,gie_da_partner_w_projekt_w

 

 

Zgłoszenia do konkursu

Aby wziąć udział w konkursie, należy najpóźniej do dnia 16 września 2011 roku przesłać formularz zgłoszeniowy, który formie elektronicznej znajduje się pod http://nagroda.pnwm.org/zgloszenie/ Projekty będą realizowane w terminie styczeń - wrzesień 2012 roku.

Na podstawie przesłanych zgłoszeń wyłonimy 20 najciekawszych projektów, które otrzymają od PNWM dofinansowanie w wysokości 100% stawek zryczałtowanych i zostaną zakwalifikowane do finałowego etapu konkursu. Programy powinny być zgodne z Wytycznymi PNWM.

 

Nagrody

Przyznane zostaną dwie główne nagrody, po jednej w kategoriach wymiana szkolna i pozaszkolna. Wysokość nagrody pieniężnej wynosi po 2000 euro dla każdego z partnerów projektu (w sumie 4000 euro w przypadku projektu dwustronnego lub 6000 euro w przypadku projektu trójstronnego). Wręczone zostaną również wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych.

 

Osoba kontaktowa

Małgorzata Gajda

tel. +49 331 284 79 38

Mail: nagroda@pnwm.org

 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)

Gdy 17 czerwca 1991 roku przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec podpisywali „Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”, powołali do życia Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Od tej pory finansowo i merytorycznie wspiera ona spotkania m.in. klas szkolnych, harcerzy, młodzieżowych chórów czy inicjatyw ekologicznych, które chcą poznać swoich rówieśników po drugiej stronie Odry. Ponad 2 miliony młodych Polaków i Niemców spotkało się od czasu utworzenia PNWM. Każdego roku organizacja dofinansowuje ok. 3000 projektów.

 

Informacja organizatorów