Newsy

Studia podyplomowe z CSR

Polskie firmy z coraz większym zaangażowaniem wdrażają strategie społecznej odpowiedzialności, co wiąże się ze wzrostem świadomości na temat oddziaływania biznesu na społeczeństwo, środowisko, rynek i własnych pracowników. Dla wszystkich tych, którzy chcą zostać specjalistami ds. CSR, ze szczególnym naciskiem na kwestie ekologiczne, odpowiednie będą podyplomowe studia na SGGW.

Rozpoczęła się rekrutacja na drugą edycję studiów podyplomowych „CSR – strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Studia odbywają się pod patronatem merytorycznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu, najstarszej organizacji pozarządowej, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) w kompleksowy sposób.

 

W czasie studiów uczestnicy otrzymają kompleksową wiedzę z zakresu CSR. Każde zagadnienie będzie realizowane zarówno teoretycznie, jak i praktycznie podczas 200 godzin zajęć podzielonych na bloki tematyczne: przedmioty ogólne, zarządzanie, miejsce pracy, rynek, społeczeństwo i środowisko.

 

Jednym z elementów studiów będzie specjalnie zaprojektowane szkolenie „CSR w praktyce”. Podczas szkolenia uczestnicy opracują strategię CSR dla wybranej firmy (w zależności od ustaleń z uczestnikami będą to przykłady prawdziwych firm – pracodawców uczestników studiów lub przykłady wymyślone na potrzeby szkolenia) w sposób symulujący planowanie partycypacyjne z zaangażowaniem interesariuszy firmy. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o metodę planowania partycypacyjnego w ujęciu systemowym, opracowaną przez międzynarodową firmę doradczą z zakresu zrównoważonego rozwoju AtKisson Group (www.atkisson.com). Prowadzącą szkolenie będzie Patrycja Romaniuk - licencjonowana trenerka metody ISIS i specjalistka w zakresie dialogu społecznego oraz systemowego podejścia do zrównoważonego rozwoju, współpracująca z różnymi instytucjami w zakresie tej tematyki (m. in. Fundacją Sendzimira, Centrum Rozwiązań Systemowych, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu).

 

Szczegóły dotyczące warunków przyjęcia na studia znajdują się na stronie www.spcsr.sggw.pl.

Źródło: http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci.html?id=5078.