Newsy

Rekrutacja na koordynatora/rkę Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu poszukuje osoby do pracy na stanowisku Koordynator/ka Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Zapraszamy do dołączenia do naszego zespołu!

 

Wymagania:

· Wiedza o CSR

· Umiejętności w zakresie wystąpień publicznych

· Gotowość do częstych wyjazdów poza Warszawę

· Bardzo dobra organizacja pracy i samodzielność

Mile widziane:

· Doświadczenie w realizacji projektów studenckich promujących CSR

· Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów nt. CSR

· Znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków:

Koordynacja Ligi Odpowiedzialnego Biznesu (LOB) – ogólnopolskiego programu edukacyjnego, którego celem jest promowanie odpowiedzialności jako standardu funkcjonowania w biznesie i w życiu, edukowanie na temat odpowiedzialnych praktyk firm oraz budowanie sprzyjającego klimatu społecznego wobec odpowiedzialnego biznesu. Szczegółowe informacje na www.lob.org.pl

· Tworzenie materiałów informacyjnych, merytorycznych i promocyjnych LOB, monitoring działań studenckich

· Pozyskiwanie partnerów LOB i współpraca z nimi

· Kontakt z mediami

· Zarządzanie programem ambasadorskim LOB – rekrutacja Ambasadorów/ek i kontakt z nimi, spotkań dla Ambasadorów/ek, wytyczanie, monitorowanie i wspieranie prowadzonych przez nich działań

· Zarządzanie programem grantowym LOB (Pracownia Działań Lokalnych) - kontakt z wnioskodawcami, koordynacja kontaktu pomiędzy wnioskodawcami a partnerami LOB, wsparcie merytoryczne wnioskodawców w realizacji projektów

· Współpraca z organizacjami studenckimi

· Organizacja i realizacja konferencji Akademia Odpowiedzialnego Biznesu

· Administrowanie stroną internetową programu www.lob.org.pl, administracja stronami mediów społecznościowych

· Monitoring budżetu LOB

Oferujemy:

· pracę w profesjonalnej organizacji pozarządowej zajmującej się społeczną odpowiedzialnością biznesu

· miłą atmosferę

· możliwość rozwoju osobistego

· elastyczny czas pracy

 

Warunki pracy: Praca w wymiarze 3/4 etatu. Przewidywane wynagrodzenie ok. 1300-1800 zł netto miesięcznie (w zależności od wybranego typu umowy - zlecenie lub o pracę na czas określony). Planowane zatrudnienie od 1 września 2012.

 

Szczególnie zachęcamy do aplikowania studentów i studentki ostatnich lat studiów.

 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz maks. 1 stronicowej wypowiedzi na temat: Jak ulepszyłbyś program Ligi Odpowiedzialnego Biznesu? oraz krótkiej 3 slajdowej prezentacji nt. „Co to jest CSR?” na adres rekrutacja@fob.org.pl do 5 lipca 2012 roku.