Newsy

VII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Verba Veritatis

Rozpoczęła się VII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu organizowana przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

 

IDEA KONKURSU

 

 

Konkurs ma na celu kreowanie oraz umacnianie postaw etycznych zgodnych z zasadami współżycia społecznego wśród przedsiębiorców oraz konsumentów dla budowania długotrwałego, wzajemnego zaufania. Zasięg Konkursu oraz jego interdyscyplinarny charakter stanowi doskonałą platformę wymiany poglądów oraz doświadczeń między dyplomantami, doktorantami oraz absolwentami szkół wyższych a podmiotami gospodarczymi. Ponadto ideą konkursu jest zachęcanie przyszłych przedsiębiorców do postaw etycznych, odpowiedzialnych i zgodnych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

 

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST KONKURS?

 

Do udziału zaproszeni są wszyscy absolwenci studiów dyplomowych, podyplomowych i doktorskich państwowych oraz niepaństwowych uczelni wyższych w całej Polsce. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe, podyplomowe, doktorskie obronione lub przyjęte do obrony przez promotora i recenzenta w bieżącym roku akademickim oraz prace obronione po roku 2008, które nie były dotychczas zgłaszane do Konkursu.

 

 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY ZGŁASZANYCH PRAC

 

Zakres przedmiotowy zgłaszanych prac obejmuje następujące grupy tematyczne:

corporate governance;

komunikacja społeczna (marketing społeczny, reklama społeczna, itp.);

stosowanie dobrych praktyk na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance, w tym branży pożyczkowej, pośrednictwa kredytowego, finansowego, doradztwa finansowego, planowania finansowego, bankowości, zarządzania wierzytelnościami, zarządzania informacją gospodarczą i ubezpieczeń;

społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR).

 

JAK ZGŁASZAĆ PRACE?

 

Prace wraz z Formularze zgłoszeniowym oraz potwierdzoną przez uczelnie datą obrony, powinny zostać nadesłane najpóźniej do dnia 30 września 2012 roku na adres mailowy konkurs@kpf.pl drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną w formie drukowanej, w jednym egzemplarzu (liczy się data otrzymania, nie wysyłki) na adres:

 

 

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk

z dopiskiem na kopercie „VERBA VERITATIS”

 

 

NAGRODY

 

Łączna pula nagród przewidziana dla laureatów tegorocznej edycji konkursu, ufundowana przez KPF to 5.000 PLN. Pula nagród może zostać rozszerzona.

 

 

KONTAKT

 

Małgorzata Tomczyk, Manager Projektów mtomczyk@kpf.pl

 

Źródło: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce