Newsy

I spotkanie Ambasadorów i Ambasadorek CSR!

Nowe znajomości, warsztaty, szkolenia, spotkania z praktykami oraz motywacja do działania – tak wyglądało pierwsze spotkanie Ambasadorów i Ambasadorek CSR 9. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Spotkanie odbyło się 16 – 17 listopada 2012 roku w Warszawie. Intensywnemu zdobywaniu wiedzy o CSR towarzyszyło m.in. zwiedzanie Muzeum Gazownictwa, Podwieczorek przy CSR oraz kolacja integracyjna.

 

Pierwszy dzień spotkania miał miejsce w siedzibie PGNiG przy ul. Kasprzaka

w Warszawie. Jako pierwsi zaprezentowali się partnerzy Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, mówiąc o sposobie wdrażania CSR w swoich firmach. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA reprezentował Szymon Dobrzański, który poruszył temat wydobycia gazu łupkowego oraz edukacji społeczności lokalnych w związku z brakiem wiedzy na ten temat. Łukasz Makuch z firmy PwC przedstawił jak wygląda realizacja wdrażania zasad CSR w odniesieniu do otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego firmy. O działalności Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) – najstarszej i największej organizacji pozarządowej zajmującej się CSR w Polsce mówiła Magdalena Andrejczuk. Zaangażowanie pracownicze, edukacja finansowa oraz sylwetka Leopolda Kronenberga, patrona Fundacji Kronenberga przy City Handlowy to tematy wystąpienia Agnieszki Łukasiak z Fundacji Kronenberga. Jako ostatni wystąpił Maciej Balcerzak z firmy Orange. W swoim wystąpieniu poruszył takie kwestie jak: realizacja strategii CSR, współpraca z różnymi grupami interesariuszy, dialog społeczny oraz dobre praktyki firmy we wszystkich obszarach CSR.

 

Druga część spotkania została poświęcona warsztatom. Na pytania: jak rozwijała się idea CSR na przestrzeni lat, kto i w jaki sposób wpływa na współczesny obraz CSR oraz gdzie czerpać wiedzę na ten temat, odpowiedzi szukał Marcin Grzybek z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Podczas warsztatu: „Mapa CSR” Ambasadorzy i Ambasadorki CSR mieli możliwość nie tylko zdobyć wiedzę,

ale również się zintegrować.

 

Kolejną częścią spotkania był Podwieczorek przy CSR, który odbył się w klubokawiarni Resort, znanej z ekologicznego wystroju wnętrza. Podwieczorek poprowadziła Renata Putkowska z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zaś gośćmi spotkania były: Karolina Białobrzewska i Magdalena Bondzio z firmy Unilever. Ambasadorzy i Ambasadorki CSR mieli okazję porozmawiać na temat planu „Życie w sposób zrównoważony” firmy Unilever. Głównym tematem rozmowy były ekologiczne aspekty funkcjonowania firmy.

 

Drugi dzień miał charakter warsztatowy. Warsztat: „Ambasadorzy + CSR = działanie!”, poprowadził Piotr Sobolewski, koordynator Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Podczas warsztatu zostały przedstawione zadania, jakie stoją przed Ambasadorami i Ambasadorkami CSR podczas tej edycji. Żywa debata nad kwestią czy CSR się opłaca zdominowała warsztat pod tym samym tytułem poprowadzony przez Martę Krawcewicz z FOB. Ostatnim punktem programu był warsztat przeprowadzony przez Magdalenę Andrejczuk (FOB) pt. „Trendy CSR”, podczas którego uczestnicy i uczestniczki mogli nie tylko zobaczyć w jakim kierunku rozwija się idea społecznie odpowiedzialnego biznesu, ale poznać koncepcję CSR 2.0 Wayna Vissera.

 

Podsumowując, spotkanie dało możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń na temat CSR, ale także zintegrowało młodych, zaangażowanych społecznie ludzi, którzy wspólnie zaplanowali swoje dalsze działania. Kolejne spotkanie Ambasadorów CSR odbędzie się już 14 -15 grudnia 2012 r.

 

Ambasadorzy CSR to aktywni studenci i studentki z różnych uczelni w całej Polsce zrzeszeni w Lidze Odpowiedzialnego Biznesu, którzy zainteresowani są tematem społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz chcą angażować się w działania promocyjne w tym obszarze w swoim środowisku lokalnym.

 

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi. LOB grupa studentów i studentek – Ambasadorów i Ambasadorek CSR w lokalnych środowiskach. Poprzez różnorodne projekty realizowane przez organizacje w całej Polsce LOB dociera do osób i instytucji zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu dobrych praktyk biznesowych w 5 obszarach – zarządzanie, miejsce pracy i pracownicy, rynek i konsumenci, społeczeństwo oraz środowisko naturalne.