Newsy

II spotkanie Ambasadorów i Ambasadorek CSR!

Już po raz drugi odbyło się spotkanie Ambasadorów i Ambasadorek CSR programu edukacyjnego Liga Odpowiedzialnego Biznesu!

 

Po raz kolejny Ambasadorzy CSR mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat odpowiedzialnego biznesu oraz dobrych praktyk. Spotkanie odbyło się 14 – 15 grudnia 2012 r. w siedzibie Forum Odpowiedzialnego Biznesu przy ulicy Szpitalnej w Warszawie. Czas spotkania wypełniony został warsztatami, szkoleniami, spotkaniami oraz integracją.

 

W piątek Ambasadorzy i Ambasadorki wzięli udział w szkoleniu pt. „Strategie CSR”. Szkolenie przeprowadziła Marcelina Pytlarczyk, która na co dzień zajmuje się wdrażaniem zasad społecznie odpowiedzialnego biznesu w Orange. Podczas spotkania uczestnicy i uczestniczki mogli dowiedzieć się dlaczego warto przygotowywać strategie CSR oraz rozwiązać case study związany z jej budowaniem.

 

Ideę wolontariatu pracowniczego oraz sposoby jej realizacji przedstawiła Ewa Wojsławowicz z Fundacji Kronenberga. Podczas szkolenia uczestnicy i uczestniczki mogli dowiedzieć się m.in. w jaki sposób można praktykować wolontariat pracowniczy oraz jakie korzyści płyną dla firmy z tego typu działań.

 

Ostatnim punktem pierwszego dnia był Podwieczorek przy CSR w kawiarni Lokal Użytkowy w Warszawie. Podwieczorek poprowadziła Karolina Szlasa z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zaś gościem spotkania był Łukasz Trzeszczkowski z firmy Danone. Ambasadorzy i Ambasadorki CSR mieli okazję porozmawiać na temat priorytetów CSR w Danone oraz usłyszeć odpowiedzi m.in. na pytania:czy firma rzeczywiście przyczynia się do zmniejszenia problemu niedożywionych dzieci? Jak firma mierzy wpływ swoich działań na społeczeństwo? Jakie działania firmy skierowane są do studentów i studentek? Wieczorem zaś uczestnicy/czki spotkania mieli okazję zjeść orientalną kolację w restauracji Coco de Oro, gdzie nie brakowało również śmiechu oraz rozmów do późnej nocy.

 

Komunikacja interpersonalna – to motyw przewodni szkolenia podczas drugiego dnia spotkania, który poprowadziła Ewa Albińska z Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). Podczas warsztatu uczestnicy/czki dowiedzieli się o metodach skutecznej komunikacji oraz efektywnej pracy w grupie.

 

Jakie są cechy trenera/rki? Jak wygląda cykl uczenia się dorosłych? Jak poradzić sobie z sytuacjami trudnymi? Jakie są etapy przygotowania i prowadzenia szkolenia? – odpowiedzi na te pytania Ambasadorzy/rki CSR poznali podczas warsztatu „Jak poprowadzić szkolenie. Warsztat umiejętności trenerskich.”, który poprowadziła absolwentka Akademii Trenerów, Marta Krawcewicz z FOB.

 

Spotkanie zakończyła praca nad bieżącymi projektami oraz burza mózgów dotycząca inicjatyw Ambasadorów CSR. Warsztaty pozwoliły określić i skrystalizować pomysły na inicjatywy. Analizując swoje możliwości, w tym również czasowe, Ambasadorzy i Ambasadorki stworzyli harmonogram swoich działań indywidualnych oraz grupowych.Tą część poprowadził Piotr Sobolewski, koordynator Ligi Odpowiedzialnego Biznesu (FOB).

 

Kolejne spotkanie Ambasadorów CSR odbędzie się w marcu 2013, do tego czasu Ambasadorzy CSR działają na rzecz promocji i upowszechniania idei odpowiedzialnego biznesu na swojej uczelni i w swoim mieście, poprzez konferencje, szkolenia oraz prezentacje prowadzone na lekcjach przedsiębiorczości

w liceach.

 

Ambasadorzy CSR to aktywni studenci z uczelni z całej Polski zrzeszeni w Lidze Odpowiedzialnego Biznesu, którzy zainteresowani są tematem społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz chcą angażować się w działania promocyjne w tym obszarze w swoim regionie, w swoim środowisku lokalnym.

 

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi. LOB tworzy sieć organizacji studenckich i grupa liderów – studentów – ambasadorów odpowiedzialności w lokalnych środowiskach. Poprzez różnorodne projekty LOB dociera do osób i instytucji zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu dobrych praktyk biznesowych. Partnerzy LOB to: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, PGNiG SA, PwC oraz Orange.