Newsy

492 trendy CSR i 15 warsztatów - relacja z AOB 2012

Studenci z całej Polski wzięli udział w konferencji „Akademia Odpowiedzialnego Biznesu 2012. Trendy CSR”. Wydarzenie odbyło się 20-21 kwietnia 2012 w Warszawie. To już siódma edycja konferencji adresowanej do środowiska studenckiego, organizowanej przez Ligę Odpowiedzialnego Biznesu, program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu,.

 

Tegoroczna edycja Akademii Odpowiedzialnego Biznesu przyciągnęła prawie 80 studentów/tek z takich miast jak: Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Jelenia Góra, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Toruń, Warszawa, Wrocław. W ciągu dwóch dni odbyły się 4 wykłady i w sumie 15 warsztatów dotyczących trendów CSR w takich obszarach jak: pracownicy, zarządzanie, środowisko, konsumenci oraz inwestycje.

 

 

Konferencję otworzyła Magdalena Andrejczuk, koordynatorka Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, która przywitała uczestników wydarzenia. Następnie podczas prelekcji Natalia Ćwik z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, podjęła się wyzwania odpowiedzi na pytanie: Jak mówić o CSR nie mówiąc słowa CSR. Prelegentka ukazała problem przed jakim stają ludzie z branży CSR, czyli ciągłego wyjaśnienia i tłumaczenia otoczeniu pojęcia „społecznej odpowiedzialności biznesu”. Magdalena Kostulska z UNDP przedstawiła zagadnienie Social business. Akcent prelekcji został położony na to, aby firmy, zamiast pustych deklaracji bycia etycznym, starały się przede wszystkim podejmować konkretne działania w tym kierunku. Część plenarną zakończyło wystąpienie

 

Anity Niechaj z firmy Unilever, która przedstawiła temat: Konsument – ostatnie ogniwo łańcucha… wartości. Na przykładzie firmy Unilever został ukazany problem śladu środowiskowego (food print), który jest wynikiem działania wielkich przedsiębiorstw. Omówiony został plan firmy Unilever „Życie w sposób zrównoważony”, którego celem jest minimalizacja negatywnego wpływu korporacji na środowisko.

 

W kolejnej części konferencji odbyły się warsztaty na temat społecznej odpowiedzialności biznes. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy, każda z grup miała możliwość wzięcia udziału w pięciu warsztatach. Wśród prowadzących byli przedstawiciele i przedstawicielki biznesu, organizacji pozarządowych i mediów. W module – PRACOWNICY – podkreślano takie aspekty jak work-life balance czy zarządzania różnorodnością. Tą część poprowadzili: Marcin Grzybek z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Marta Krawcewicz, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Katarzyna Jędrzejewska, dziennikarka Briefu. Zajęcia miały na celu odpowiedzenie na pytanie, czego pracownicy oczekują od pracodawcy oraz jakie wady i zalety mają projekty skierowane do pracowników. W części poświęconej ZARZĄDZANIU oprócz zarządzania systemowego oraz budowania wartości firmy omówiono również kwestię budowania kultury organizacyjnej opartej na CSR. Warsztaty przygotowali: Małgorzata Piwowar oraz Marcelina Kurzawa z Orange Polska, Łukasz Makuch, PwC oraz Patrycja Romaniuk z Centrum Rozwiązań Systemowych.

 

KONSUMENCI to hasło przewodnie kolejnego bloku, w którym trendami CSR okazały się nowe style zrównoważonej konsumpcji, edukacja ekologiczna konsumentów oraz relacje z konsumentami w dobie social media, czyli CSR 2.0. Warsztaty poprowadziły: Magdalena Andrejczuk z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Anita Niechaj z firmy Unilever oraz Maria Roszkowska-Śliż ze Szkoły Głównej Handlowej.

 

 

Kwestie ekologii i zielonego marketingu, nowoczesne rozwiązania połączone z ochroną środowiska oraz monitorowanie wpływu biznesu na środowisko to główne tematy poruszone w części poświęconej ŚRODOWISKU. Została ona poprowadzona kolejno przez: Barbarę Szczęsną z CR Navigatora, Przemysława Oczypa z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Agatę Rudnicką i Janusza Reichela, wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego oraz przedstawicieli organizacji CSR Impact.

 

 

Piątym wątkiem poruszanym podczas zajęć warsztatowych były INWESTYCJE. Temat ten został przedstawiony zarówno w wymiarze odpowiedzialnych inwestycji giełdowych (SRI), jak również inwestycji społecznych. Wśród prowadzących wymienić należy przedstawicieli portalu www.odpowiedzialne-inwestowanie.pl – Łukasza Wejnera i Adama Grzymisławskiego oraz Karolinę Szlasę z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 

Jednym z najbardziej interesujących punktów programu Akademii był wykład dr. Bolesława Roka, pełnomocnika Zarządu ds. Etyki PGNiG pod znamiennym tytułem Jest 492 trendy CSR. Przedstawię je wszystkie. Wprawdzie nie starczyłoby doby na omówienie wszystkich trendów z tytułu, ale Doktor przedstawił trzy najważniejsze z nich:

1. Nowa nauka o odpowiedzialności biznesu będzie zastępować tradycyjną ekonomię i zarządzanie

2. Program etyczny stanie się podstawą zaangażowania ludzi, a zaangażowanie – kluczowym czynnikiem sukcesu w zarządzaniu

3. Zadaniem biznesu będzie społeczna innowacyjność służąca do rozwiązywania istotnych wyzwań cywilizacyjnych w nowy sposób.

 

Konferencja Akademia Odpowiedzialnego Biznesu to miejsce niezwykłe, gdzie uczestnicy mogą nie tylko rozwinąć swoje zainteresowania tematem odpowiedzialnego biznesu, postawić wiele ważnych pytań i znaleźć na nie odpowiedź, ale także spotkać się z rówieśnikami z innych miast i wymienić doświadczeniami. Spotkanie z praktykami i osobami, które na co dzień zajmują się CSR-em to tylko jeden z wymiarów Akademii. Networking, nowe znajomości oraz wspólna integracja to bez wątpienia również ważny aspekt tego wydarzenia. Kolejna edycja AOB odbędzie się w 2013 roku.

 

 

 

 

 

 

Harmonogram konferencji

 

Materiały konferencyjne

 

 

Organizatorzy: Liga Odpowiedzialnego Biznesu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 

Patronat honorowy: prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Partnerzy: PGNiG, Orange Polska, Unilever, Fundacja Kronenberga przy City Handlowy, PwC,

 

Patroni medialni: portal www.odpowiedzilnybiznes.pl, Odpowiedzialne-Inwestowanie.pl, dlaStudenta.pl, Students.pl, CR Nawigator, Eurostudent.pl

 

 

 

Więcej o AOB

 

Autorki: Agnieszka Siarkiewicz, Karolina Urban, Ambasadorki CSR, Liga Odpowiedzialnego Biznesu, (oprac. MA)