Newsy

Konferencja Prawo rynku kapitałowego w Krakowie

W dniach 26-27 kwietnia 2012 r. w Domu Polonii, przy ul. Rynek Główny 14 w Krakowie odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa „Prawo rynku kapitałowego w perspektywie 21 lat funkcjonowania GPW S.A. w Warszawie”. Projekt dofinansowany jest z programu grantowego Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

 

Organizatorami wydarzenia są Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ oraz Klub Jagielloński we współpracy z Katedrą Prawa Gospodarczego Prywatnego oraz Katedrą Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Agenda

 

W tym roku przypada 21-lecie istnienia GPW S.A. w Warszawie. Konferencja ma w zamierzeniu stworzyć pole do wymiany poglądów i doświadczeń związanych z rynkiem kapitałowym w Polsce. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali znamienici przedstawiciele doktryny prawa gospodarczego oraz specjaliści zajmujący się w praktyce regulacjami rynku kapitałowego. Pierwszy dzień poświęcony zostanie problematyce spółki publicznej, w tym w szczególności ustawom kapitałowym oraz prawu giełdowemu. W drugim dniu natomiast dyskusja skupi się wokół prawa bankowego, nadzoru finansowego oraz instrumentów finansowych – mówi Marta Burgiel, studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodnicząca sekcji.

 

 

Projekt jest kontynuacją zeszłorocznej konferencji Dekada Kodeksu Spółek Handlowych, która odbyła się w dniach 15-16 kwietnia 2011 r. w Krakowie i spotkała z dużym zainteresowaniem, a jej przedmiotem była analiza prawa spółek w kontekście 10 lat obowiązywania kodeksu spółek handlowych.

Więcej szczegółów na: www.konferencjapraworynkukapitalowego.pl

 

Źródło: informacja prasowa