Newsy

Biznes odpowiedzialny społecznie – więcej niż zysk! - konferencja we Wrocławiu

15 marca w Sali Wielkiej Zachodniej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej odbędzie się konferencja "Biznes odpowiedzialny społecznie – więcej niż zysk!". Organizatorami są Ambasadorzy Ligi Odpowiedzialnego Biznesu z Wrocławia.

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu staje się coraz bardziej popularna w Polsce. Jednak z ideą tą, znaną również pod angielskim skrótowcem CSR wiąże się wiele niedomówień i wątpliwości. O tym, że biznes może być jednak odpowiedzialny za swoje działania i na tym nie tracić, a nawet zyskiwać opowiedzą przedstawiciele firm – liderów na tym polu 15 marca w czasie konferencji i dyskusji organizowanej przez wrocławskich Ambasadorów Ligi Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z Kołem Naukowym Integracji Europejskiej KITE w Instytucie Dziennikarstwa.

 

HARMONOGRAM

 

Po za przedstawicielami dolnośląskich przedsiębiorstw na konferencji „Biznes odpowiedzialny społecznie – więcej niż zysk!” wypowiadać się będą również wrocławscy badacze. Przedstawią oni teoretyczne aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu, opowiedzą o komunikacji tych działań, oraz wątpliwościach związanych z CSR. Później wystąpią przedstawiciele świata biznesu, opowiadając o praktycznych aspektach społecznej odpowiedzialności biznesu, i o tym, co pojęcie to oznacza dla ich przedsiębiorstw. Pierwszym prelegentem będzie przedstawiciel Globalnego Centrum Usług Biznesowych Hewlett-Packard we Wrocławiu - Piotr Andryszak. Firma ta jest nie tylko jednym z największych pracodawców regionu, ale też podkreśla swoje zaangażowanie w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi oraz dbałością o środowisko. I właśnie to pierwsze zagadnienie poruszać będzie przedstawiciel firmy. Drugim prelegentem zostanie przedstawiciel doskonale znanego we Wrocławiu przedsiębiorstwa Hasco-Lek - rzecznik firmy Marcin Chabier. Przedsiębiorstwo to nie tylko prowadzi od wielu lat swoja fundację, ale dba również o zdrowie wrocławian organizując coroczne maratony. Ostatni z przedstawicieli biznesu – Nutricia nie pochodzi z Dolnego Śląska, lecz z Opolszczyzny. Firma jest jednym z liderów CSR w Polsce, w ostatnim Rankingu Firm Społecznie Odpowiedzialnych Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Dziennika Gazety Prawnej zajęła ona 4 pozycję w Polsce i 2 w kategorii branżowej. Z pośród wielu aspektów działania firmy Beata Sawicka – kierownik ds. Społecznej Odpowiedzialności i kierownik Biura Zarządu zdecydowała się wybrać wolontariat pracowniczy i na jego przykładzie pokazać jak można zaangażować pracowników. Ostatnim etapem konferencji będzie panel dyskusyjny, w czasie, którego prelegenci będą mogli porozmawiać na temat działań CSR jak również odpowiedzieć na pytania z sali. W czasie konferencji odbędzie się również krótka prezentacja Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych. Konferencja przeznaczona jest głównie dla studentów, lecz organizatorzy zaproszą również członków sektora MSP, oraz organizacji pozarządowych.

 

Źródło: informacja organizatorów