Newsy

Będąc przedsiębiorcą, pozostań człowiekiem – Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw - KUL

11 maja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbędzie się konferencja "Będąc przedsiębiorcą, pozostań człowiekiem – Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw". Projekt realizowany jest w ramach programu grantowego Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

 

Konferencja naukowa:

„Będąc przedsiębiorcą, pozostań człowiekiem – Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw”

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Studenckie Koło Przedsiębiorczości KUL - Organizacja Współpracująca z Ligą Odpowiedzialnego Biznesu

 

Patronat Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

 

11 MAJA 2012 r.

 

 

CELE:

 

- uświadomienie studentom czym jest CSR

- promowanie polityki CSR wśród potencjalnych przeszłych przedsiębiorców

- podkreślenie roli etyki w biznesie

- przedstawienie istoty CSR w przedsiębiorstwach w dobie kryzysu

- promocja Uniwersytetu

- wyróżnienie lubelskich firm, które wykazują największe zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność

 

 

PLAN KONFERENCJI NAUKOWEJ

 

„Będąc przedsiębiorcą, pozostań człowiekiem

– Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw”

11 maja 2012 r.

 

 

 

10:00 - 10:30 - Otwarcie konferencji

Prof. dr hab. Andrzej Sękowski – Dziekan

Wydziału Nauk Społecznych KUL

 

10:30 - 11:15 - Profesor Adam Biela, Katedra Psychologii

Organizacji i Zarządzania

"Psychologiczne aspekty CSR"

 

11:15 - 12:00 - Ks. prof. dr hab. Stanisław Fel, Katedra Katolickiej

Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej,

"Etyka w biznesie"

 

12:00 - 12:15 - Przerwa kawowa

 

12:15 - 13:00 – Irena Szumlak Skarbnik Miasta Lublin

Uczciwość w biznesie

 

13:00 - 13:45 - Wręczenie symbolicznego podziękowania firmie

społecznie zaangażowanej, prelekcja Pana

Sławomira Wilka - Dyrektora Regionalnego

Telekomunikacji Polskiej oraz Orange Polska

 

13:45 - 14:00 - Przerwa kawowa

 

14:00 - 14:45 - Monika Kaliszuk – Dyrektor Finansowy „PERŁY”

Uczciwość w pracy Księgowego, idea Kodeksu

Zawodowej Etyki w Rachunkowości

 

14:45 - 15:30 – Dr Kazimierz Ostaszewski, Katedra Nauk o

Administracji, "Administracja publiczna -

bariera czy szansa dla przedsiębiorczości"

 

15:45 - 16:00 – Zakończenie

 

 

Organizator:

Studenckie Koło Przedsiębiorczości KUL

Ul. Staszica 3, 20-081 Lublin

kolo.przedsiebiorczosci.kul@gmail.com

 

Źródło: materiały organizatorów