Newsy

Biznes szerokich horyzontów w Częstochowie

Studenci z Koła Naukowego „REGO", które działa na kierunku Zarządzanie na Wydziale Nauk Społecznych AJD serdecznie zapraszają do uczestnictwa w seminarium naukowym na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Wydarzenie to, pt.: "Biznes szerokich horyzontów- czyli jak być społecznie odpowiedzialnym przedsiębiorcą". Projekt dotowany jest ze środków programu grantowego Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

 

Konferencja odbędzie się 15 maja., w godzinach 10.00-14.30, w auli nr 22 Akademii im. Jana Długosza na al. Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie.

 

Seminarium współfinansowane jest z programu grantowego Ligi Odpowiedzialnego Biznesu i jest objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy. Prelegentami będą przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych, urzędów administracji publicznej oraz studenci kierunku Zarządzanie. W spotkaniu zaprezentowane zostaną referaty i prezentacje poświęcone tematyce CSR, korzyściom zarządzania przedsiębiorstwami zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności, dobrym praktykom a także narzędziom jakie mogą być wykorzystane przez interesariuszy, którzy spotkali na swej drodze firmy nieodpowiedzialne społecznie i naruszające zasady CSRu.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Studentów oraz Pracowników AJD do uczestnictwa w seminarium.

 

Źródło: materiały organizatorów