Newsy

Konferencja Asystent osoby niepełnosprawnej w Cieszynie

10 maja odbędzie się konferencja naukowo-społeczną nt. "ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ".Konferencja odbywa się pod patronatem LOB.

10 maja 2012r. godz. 10.00, sala konferencyjna Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

HARMONOGRAM

 

Konferencja jak i towarzyszące jej warsztaty mają charakter otwarty.

 

Szczególnie zachęcamy pracowników socjalnych, przedstawicieli organizacji rządowych i pozarządowych, pracodawców, doradców zawodowych, osoby niepełnosprawne, rodziców, pedagogów szkolnych, nauczycieli a także uczniów i studentów do uczestnictwa.

 

Konferencja doczekała się już 3 edycji. Mamy nadzieję, że poruszona tematyka jest w zakresie Państwa zainteresowań.

Towarzyszące warsztaty mają za zadanie kształtować nowe umiejętności i nabywać konkretną wiedzę, natomiast warsztaty integracyjno-plastyczne stanowią zaplecze kolejnego ważnego przedsięwzięcia na Uniwersytecie Śląskim - Wydziale w Cieszynie, jakim jest "Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej", zaplanowany na dzień 14 maja br.

 

Źródło: materiały organizatorów