Newsy

Konkurs dla Maturzystów "Talent za Talent"

20 kwietnia 2012 roku ruszyła III edycja ogólnopolskiego konkursu dla maturzystów "Talent za Talent". Jego celem jest wyłonienie przyszłych liderów i menedżerów. Masz potencjał i odwagę żeby podjąć wyzwanie? Na pewno warto! Liga Odpowiedzialnego Biznesu objęła patronatem projekt.

 

 

 

"Talent za Talent" promuje aktywne i odpowiedzialne działanie na rzecz własnego otoczenia oraz ideę świadomego rozwoju osobistego. Ma też zwiększyć zainteresowanie młodzieży zagadnieniami z zakresu ekonomii i zarządzania.

 

Konkurs składa się z 3 etapów. W pierwszy etapie kandydaci przesyłają swoje aplikacje i na ich podstawie oceniamy ich zaangażowanie zarówno w życie szkoły jak i pozalekcyjną działalność. Następnie kandydaci są zapraszni na rozmowy ewaluacyjne do jednego z trzech miast Warszawy, Poznania bądź Wrocławia, gdzie sprawdzane są ich kompetencje oraz umiejętności analitycznego myślenia.

 

Pierwszy etap Konkursu rozpoczyna się 1 czerwca 2012 r. i będzie trwał do 31 lipca 2012 r. W tym etapie należy zarejestrować się na stronie konkursu oraz wypełnić formularz konkursowy na stronie www.talentzatalent.pl. Do konkursu może zgłosić się każdy tegoroczny maturzysta.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć w regulaminie. Przy ocenie kandydatów brane są pod uwagę:

- osiągnięcia naukowe uczestnika (np. sukcesy odnoszone w konkursach i olimpiadach),

- doświadczenie związane z zarządzaniem i kierowaniem ludźmi (np. organizacja wydarzeń, zakładanie lub kierowanie organizacjami młodzieżowymi lub uczniowskimi),

- zaangażowanie w działalność na rzecz swojego otoczenia (np. wolontariat, działalność charytatywna),

- inne aspekty sygnalizujące odpowiedzialność, dojrzałość oraz przedsiębiorczość.

 

Dlaczego organizatorzy stawiają na taką młodzież? „Osoby, które aktywnie biorą udział w życiu społecznym są bardziej dojrzałe i odpowiedzialne. Dzięki swojej rozległej wiedzy i umiejętnościom, mają w przyszłości szansę piastować odpowiedzialne stanowiska i wpływać na życie innych ludzi. Dlatego tak ważne jest, aby już teraz stworzyć im odpowiednie warunki rozwoju. Konkurs to umożliwia.” – stwierdza Klaudia Musioł, Koordynatorka Ogólnopolska tegorocznej edycji.

 

Pomysłodawcą konkursu jest Stowarzyszenie Przyszłych Doradców i Menedżerów Cognitis. Koncepcja projektu wywodzi się z misji Cognitis, jaką jest szerzenie w społeczności akademickiej idei rozwijania umiejętności menedżerskich, przy zachowaniu etyki w szeroko pojętym biznesie. Poprzez zaangażowanie maturzystów członkowie stowarzyszenia, chcą pomóc im w wybraniu przyszłej ścieżki rozwoju i odkryciu swoich umiejętności.

 

Źródło: materiały prasowe