Newsy

Czy biznes potrzebuje psychologii? - Katowice

Studenckie Koło Psychologii Organizacji zaprasza na konferencję „Czy biznes potrzebuje psychologii?”. Odbędzie się ona w dniach 21 – 22 marca na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W programie wystąpienia gości, dyskusje, a dla aktywnych nagrody. Projekt odbywa się w ramach programu grantowego Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

Tematem konferencji będą wzajemne połączenie psychologii z biznesem, sposób w jaki współdziałać, jakie wyzwania stawia przed nimi XXI wiek i współczesny rynek pracy. Czy to dwie zupełnie odrębne dziedziny czy jednak dziedziny, które mają punkty wspólne?

Harmonogram