Newsy

Marcowe spotkanie Ambasadorów i Ambasadorek CSR w Warszawie

2-3 marca odbyło się trzecie spotkanie Ambasadorów i Ambasadorek CSR Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Podczas dwóch dni odbyły się szkolenia i warsztaty m.in. na temat: wolontariatu pracowniczego, zrównoważonej konsumpcji i CSR w MŚP.

 

W piątek Ambasadorzy CSR gościli w Muzeum Gazownictwa na terenie siedziby PGNiG w Warszawie. Podczas warsztatu „Wolontariat biznesowy – to działa” prowadzonego przez Annę Błaszkiewicz i Aleksandrę Rzążewską ze Stowarzyszenia Dziennikarzy i Dokumentalistów „KONCENTRAT” uczestnicy i uczestniczki mogli dowiedzieć się na czym polega wolontariat pracowniczy, jakie są jego główne rodzaje i najpopularniejsze formy oraz jakie są przykłady takich działań. Okazją do spotkania stało się wydanie książki „To działa”, na którą składają się reportaże i wywiady o wolontariuszach w firmie. Najważniejsi są ludzie, rozwiązywanie problemów i tworzenie kapitału społecznego – mówiły prowadzące warsztat.

Kolejnym punktem programu był warsztat „Zrównoważona konsumpcja” prowadzony przez koordynatorkę Ligi Odpowiedzialnego Biznesu – Magdalenę Andrejczuk. Podczas warsztatu Ambasadorzy i Ambasadorki CSR poznali koncepcję zrównoważonego łańcucha dostaw orazdowiedzieli sięna czym polegamarketing 3.0 według Philipa Kotlera. Mieli też wcielić się w rolę odpowiedzialnych konsumentów i na podstawie zdjęć ze sklepów zadać sprzedawcom i producentom „niewygodne” pytania. Na sam koniec zaś zaprojektowali odpowiedzialny łańcuch dostaw dla takich produktów jak: bluza, krem z rumianków i czekolada.

Wieczorem zaś odbyła się integracja podczas niekończącej się kolacji w Restauracji Babalu.

 

W drugim dniu spotkania odbyły się prace nad bieżącymi projektami Ligi Odpowiedzialnego Biznesu: Akademią Odpowiedzialnego Biznesu 2012, Konkursem CSR Contest, publikacją oraz warsztatami prowadzonymi przez Ambasadorów, a także omówienie projektów przez nich realizowanych. Jednym z najciekawszych punktów spotkania był warsztat „CSR w MŚP” przeprowadzony przez Martę Krawcewicz i Marcina Grzybka z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ambasadorzy CSR dowiedzieli się na czym polega CSR w MŚP, jakie są przykłady dobrych praktyk a także poszukać szans, zagrożeń, mocnych i słabych stron dla wdrażania odpowiedzialnego biznesu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Podczas warsztatu uczestnicy mieli unikatową możliwość przygotowania rozwiązań CSR-owych dla przedsiębiorcy – gościa specjalnego warsztatu Pana Romana Szczeblewskiego właściciela mikroprzedsiębiorstwa WPHU „ROBIN”. Pan Roman Szczeblewski na bieżąco brał udział w konsultacjach, oceniając zaproponowane pomysły. Warsztat pokazał studentom, że wdrażanie odpowiedzialnego biznesu szczególnie w małym i średnim przedsiębiorstwie nie jest zadaniem prostym. Więcej o CSR w MŚP można znaleźć na stronie Projektu RespEn: http://www.responsiblesme.eu/pl.

Informacja własna