Newsy

Relacja z konferencji "Biznes odpowiedzialny społecznie. Więcej niż zysk"

Konferencja "Biznes odpowiedzialny społecznie. Więcej niż zysk" odbyła się 15 marca 2012 roku na Uniwersytecie Wrocławskim. Organizatorami wydarzenia byli Ambasadorzy CSR z Wrocławia, projekt odbywał się pod patronatem Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

 

Podczas spotkania dr Przemysław Wołczek z Uniwersytetu Ekonomicznego zarysował historię społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście powstawania inicjatyw i dokumentów promujących CSR na arenie międzynarodowej. Rozwiał również wątpliwości publiczności związane z relacją jak zachodzi pomiędzy pojęciami zrównoważony rozwój a społeczne odpowiedzialność biznesu. Kolejna prelegentka dr Dorota Teneta – Skwiercz przedstawiła bariery we wdrażaniu kodeksów odpowiedzialnego łańcucha dostaw w sytuacji, gdy kontrahenci pochodzą z różnych kręgów kulturowych. Część teoretyczną konferencji zakończyło wystąpienie Pana Szymona Sikorskiego, który przedstawił realia procesów komunikacji działań CSR w polskich przedsiębiorstwach.

Po przerwie kawowej, drugą – praktyczną część wydarzenia otworzyło wystąpienie Pana Piotra Andryszaka, który opowiadał o możliwości współpracy środowiska akademickiego i biznesowego na przykładzie staży, odbywanych przez studentów w siedzibie HP we Wrocławiu. Pan Marcin Chabier z firmy Hasco-Lek przedstawił różnice pomiędzy marketingiem społecznie zaangażowanym a CSR. Drugą część konferencji zamknęła prezentacja Pani Beaty Sawickiej z Nutrici. Wolontariat pracowniczy to projekt, który w tej firmie cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony personelu, prelegentka opowiadała o tym jak to osiągnąć.

Konferencję zakończyła debata z udziałem prelegentów i publiczności. Wśród poruszanych tematów był m.in. greenwashing, komunikacja CSR za pomocą mediów społecznościowych i sposoby na angażowanie pracowników.

Źródło: informacja organizatorów