Newsy

Konferencja Ludzka Twarz Biznesu w Lublinie

Konferencja „Ludzka Twarz Biznesu” jest pierwszą inicjatywą studentów nowo powstałej w ramach Instytutu Psychologii KUL specjalności „Psychologia biznesu i przedsiębiorczości” oraz jego pracowników naukowych. Konferencja odbędzie się 19-21 stycznia 2012 roku w Lublinie. Patronat nad konferencją objęła Liga Odpowiedzialnego Biznesu.

 

 

 

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 

I Dzień - 19 stycznia 2012 (czwartek) - Collegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, Lublin

 

Sesja inauguracyjna - 15:00 - 19:00

 

• Otwarcie konferencji przez Dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL - prof. dra hab. Andrzeja Sękowskiego

• Wykład inauguracyjny - prof. dr hab. Tadeusz Tyszka (Akademia Leona Koźmioskiego)

 

II Dzień - 20 stycznia 2012 (piątek) - Collegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, Lublin

 

Sesja plenarna - 9:00 - 16:00

 

Referaty wygłaszane przez pracowników naukowych i praktyków biznesu. Swój udział zapowiedzieli:

• prof. dr hab. Adam Biela (KUL)

• dr Beata Mazurek-Kucharska (SGH)

• dr Barbara Fryzel (UJ)

• dr Agnieszka Kozak (KUL)

• Jolanta Kramarz (Fundacja „Vis Major")

• Anna Franczak i Łukasz Stebelski (Procter & Gamble)

• Piotr Szarek (Volvo Truck)

• Konrad Zakrzewski (AXA)

• Mirosław Słomczewski (XV LO w Warszawie)

 

 

Dyskusja panelowa - 17:00 - 19:00

 

Temat dyskusji: „Człowiek w biznesie - ludzka twarz czy maska?". Oprócz uczestników konferencji do dyskusji zaproszone zostały:

• Justyna Januszewska - Forum Odpowiedzialnego Biznesu

• Grażyna Łojko - Business Center Club; PGE Dystrybucja SA

 

20:00 - Raut (Barek KUL)

 

III Dzień - 20 stycznia 2012 (sobota) - Collegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, Lublin

 

Dyskusja panelowa - 9:30 - 11:00

 

Tematem dyskusji jest rynek szkoleo w Polsce oraz kwalifikacje profesjonalnych trenerów biznesu. Uczestnicy dyskusji:

• Andrzej Szastok - Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu

• Sławomir Jarmuż - Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu

• Maciej Chabowski (Polski Portal Psychologii Społecznej)

• dr Paweł Fortuna (KUL, Akademia Leona Koźmioskiego)

 

Sesja warsztatowa - 11:30 - 15:00

 

• Marcin Steczkowski (Saun Martin Studio)

• Andrzej Szastok (Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu)

• Sławomir Jarmuż (Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu)

• Maciej Chabowski (Polski Portal Psychologii Społecznej)

• Mirosław Urban (Inspi, Fundacja Sztukmistrze)

 

Program konferencji

 

Więcej o konferencji: http://ludzkatwarzbiznesu.blogspot.com/

 

Źródło: materiały organizatorów