Newsy

Wykład na Uniwersytecie Zielonogórskim - krótka relacja

18 i 19 grudnia 2013 roku, z inicjatywy Ambasadorów CSR, reprezentantów Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, odbyły się wykłady dla studentów i pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego pod szyldem społecznej odpowiedzialności biznesu. Realizację wydarzenia wspomogli pracownicy Biura Karier, a honorowy patronat nad nim objęło Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Fundacja Sendzimira oraz Fundacja Aeris Futuro.

Ambasadorzy CSR: Daria Lisiecka i Piotr Nieporowski, podczas dwóch półtoragodzinnych wykładów, przeprowadzonych w aulach Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ulicy prof. Szafrana gościli łącznie blisko dwustu studentów ekonomii, zarządzania oraz informatyki i ekonometrii.

Liczne grono zainteresowanych zyskało kompleksową wiedzę na temat społecznie odpowiedzialnych praktyk, zilustrowaną przykładami przedsiębiorców z całego kraju. CSR (Corporate Social Responsibility), czyli omawiana społeczna odpowiedzialność biznesu, to koncepcja wciąż wąsko w Polsce rozpowszechniona, zwłaszcza wśród studentów, stąd zainteresowanie tą grupą docelową. Organizatorzy, a zarazem prowadzący wykład postarali się więc o skrupulatne przedstawienie interpretacji CSR-u z wielu źródeł, analizując je oraz podkreślając multidyscyplinarność społecznej odpowiedzialności jako nauki.

Przybliżyli ponadto zgromadzonym ideę zrównoważonego rozwoju, opierając się na definicji Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju (WCED). Zaprezentowali również zeszłoroczne wyniki badań znajomości pojęcia CSR wśród studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania, zestawiając je z wynikami przeprowadzonego podczas wykładu krótkiego sondażu. Ambasadorzy omówili ponadto podstawowe filary społecznej odpowiedzialności biznesu, jej normy i standardy, a także uświadomili obecnym złożoność procesu jej wdrażania w przedsiębiorstwach. Nie zabrakło również refleksji nad korzyściami prowadzenia działań z zakresu CSR, zarówno dla wewnętrznego, jak i zewnętrznego środowiska firmy, a także (opatrzonych komentarzami) głosów przeciwników omawianej koncepcji. Ambasadorzy argumentowali swój punkt widzenia licznymi przykładami ze świata biznesu, co szczególnie zainteresowało zebranych, stanowiąc bodziec do ich aktywnego uczestnictwa. Wykłady cieszyły się zainteresowaniem również wśród pracowników uczelni.

Prelegenci nie kryli zadowolenia z dociekliwości studentów zielonogórskiej uczelni, a także poparcia ze strony jej pracowników dla inicjatywy zorganizowania wykładu na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Zapowiadają dalsze działania, nakierowanie na rozpowszechnianie koncepcji CSR, nie tylko wśród studentów.

Autorzy: Daria Lisiecka, Piotr Nieporowski, Ambasadorzy CSR 2013/2014