Newsy

Relacja ze spotkania koordynatorów projektów w ramach programu grantowego

Po raz pierwszy w historii Ligi Odpowiedzialnego Biznesu spotkali się koordynatorzy projektów realizowanych w ramach programu grantowego Pracownia Działań Lokalnych. W ramach spotkania odbyły się warsztaty z zakresu metod pracy nad projektem, promocji oraz edukowania o CSR.

Spotkanie przedstawicieli i przedstawicielek organizacji studenckich, które pozyskały grant na realizację projektu edukującego o społecznej odpowiedzialności biznesu odbyło się 13 i 14 grudnia 2013 roku w Warszawie. Podczas pierwszego dnia uczestniczyli w warsztacie integracyjnym oraz prelekcji, która przybliżyła zasady współpracy w ramach programu grantowego. Warsztat i prelekcję przeprowadził Piotr Sobolewski - koordynator LOB.

Kolejno odbyła się prelekcja z zakresu social media, przeprowadzona przez  Macieja Kleina (koordynatora ds. promocji i portalu w FOB), na której uczestnicy i uczestniczki mogli dowiedzieć się między innymi jak skutecznie prowadzić kampanie w social mediach. Po tym warsztacie przyszedł czas na spotkanie z Agnieszką Siarkiewicz, odpowiedzialną za relację z mediami w FOB. Warsztat przeprowadzony przez Agnieszkę pozwolił usystematyzować wiedzę i poznać cenne wskazówki dotyczące budowania współpracy z mediami.

Pod koniec pierwszego dnia odbył się Podwieczorek przy CSR w kawiarni Dilmah. Gościem specjalnym była Monika Kulik (ekspertka ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w firmie Orange).  Koordynatorzy/ki projektów mogli dowiedzieć się o praktycznym wdrażaniu idei CSR w przedsiębiorstwie. Spotkanie przeprowadziła Aleksandra Łakoma - Mentorka LOB. Dzień zakończył się kolacją integracyjną.

Drugu dzień spotkania intensywnie rozpoczęła Justyna Januszewska (wicedyrektorka FOB) warsztatem na temat współpracy w zespole. Podczas dwu i półgodzinnej pracy uczestnicy i uczestniczki wyszli z pełną głową pomysłów i inspiracji. Warsztat pod tytułem "Współpraca z biznesem i budowanie sieci interesariuszy" przeprowadzony przez Magdalenę Andrejczuk (menadżerkę Programu Partnerstwa FOB) uwieńczył weekendowe spotkanie grantobiorców. Koordynatorzy i koordynatorki podczas drugiego dnia mogli dowiedzieć się w jaki sposób budować pozytywny klimat w zespole oraz nawiązywać i utrzymywać relacje z biznesem.

Spotkanie przedstawicieli i przedstawicielek projektów realizowanych w ramach programu grantowego Pracownia Działań Lokalnych zakończyło się pełnym sukcesem - nie tylko wzbogacając uczestników/czki o nową wiedzę i umiejętności - ale również dając możliwość nawiązania kontaktu z innymi osobami, którzy chcą promować CSR na swojej uczelni.