Newsy

Plebiscyt "Równa Firma"

Organizatorami Plebiscytu „Równa Firma” są młodzi pracownicy naukowi Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Koła Naukowe WNEiZ US: Koło Naukowe Ekonomiki Przedsiębiorstwa, Koła Naukowe Jakości Kaizen, Koło Naukowe Ekonomia&Ekologia.

 

Głównym celem plebiscytu jest zwiększenie świadomości roli społecznej odpowiedzialności biznesu wśród studentów i przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim. Dodatkowo plebiscyt ma za zadanie zbadanie firm z województwa zachodniopomorskiego pod względem społecznej odpowiedzialności, motywowanie tych firm do działań z zakresu CSR, poprzez nagradzanie, a także integrację środowiska biznesowego ze środowiskiem studenckim.

 

Słowo „równa” z jednej strony symbolizuje potoczne określenie używane przez młodzież (również studentów), czegoś co uważane jest za fajne. Określenie wskazuje, że młode osoby przyznają tę nagrodę i firma oceniania jest z ich perspektywy . Z drugiej zaś odnosi się do skojarzenia równiej (prostej) drogi, którą zmierzają firmy. Oznacza to drogę według zasad etycznych i społecznie odpowiedzialnych. Kolejnym skojarzeniem jakie niesie ze sobą nazwa jest równowaga, jaką osiągają przedsiębiorstwa między działaniami zmierzającymi ku rentowności oraz działaniami wspierającymi ich otoczenie.

 

Firmę do plebiscytu może zgłosić każdy (student, przedsiębiorca, pracownik firmy, itd.) poprzez formularz rejestracyjny znajdujący się w zakładce „zgłoszenia” na stronie www.wneiz.pl/plebiscyt. Spośród firm, które wyrażą zgodę na udział w plebiscycie, na podstawie danych uzyskanych zgodnie z regulaminem plebiscytu, zostanie wybranych ok. 10-15, które uzyskają zaproszenie na galę wręczenia nagród. Podczas tajnego posiedzenia komisji, które odbędzie się dnia 07 marca, zostanie wybrany laureat tytułu „Równa Firma”. Zwycięzca zostanie przedstawiony na gali wręczenia nagród w dniu 21 marca. Z całości prac zostanie przygotowany przez studentów i opublikowany na stronie internetowej Plebiscytu raport, na temat roli społecznej odpowiedzialności firm w województwie zachodniopomorskim.

 

Regulamin oraz szczegółowe informacje o Plebiscycie znajdują się na stronie www.wneiz.pl/plebiscyt

Liga Odpowiedzialnego Biznesu jest patronem Plebiscytu "Równa Firma".