Newsy

Akademia Odpowiedzialnego Biznesu 2013 zakończona!

Akademia Odpowiedzialnego Biznesu 2013 "CSR-jak to się robi?" zakończona! Na konferencję przybyło prawie 80 studentów i studentek i ponad 17 prelegentów! Odbyły się wykłady oraz warsztaty. Warto przeczytać relację! ;-)

 

fot. Anna Rok

 

W dniach 10-11 maja br. odbyła się kolejna edycja Akademii Odpowiedzialnego Biznesu – największej konferencji w Polsce dla studentów i studentek o społecznie odpowiedzialnym biznesie. Do stolicy przybyło 80 uczestników z całej Polski, aby wziąć udział w wykładach i warsztatach poświęconych tematyce CSR. Organizatorami wydarzenia byli Liga Odpowiedzialnego Biznesu i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 

Temat przewodni dwudniowej konferencji brzmiał „CSR – jak to się robi?”, czyli od strony praktycznej ukazał zagadnienie strategicznego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu. Konferencja odbyła się w Warszawie w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym „Żurawia”. Podczas konferencji uczestnicy z różnych ośrodków akademickich z całej Polski mieli okazję wziąć udział w wykładach i warsztatach prezentowanych przez ekspertów i specjalistów w dziedzinie CSR (ang. Corporate Social Responsibility).

 

W ramach konferencji odbyły się 2 wykłady i 15 warsztatów w 5 tematach, które przeprowadzili przedstawiciele środowiska biznesowego: Unilever, PwC, Orange, PGNiG oraz przedstawiciele organizatora wydarzenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 

Pierwszego dnia konferencji, po uroczystym przywitaniu przez wicedyrektorkę Forum Odpowiedzialnego Biznesu Justynę Januszewską, studenci i studentki wzięli udział w grze integracyjnej, dzięki której dowiedzieli się więcej o sobie. Następnie uczestnicy mieli okazję poznać finalistów ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR zorganizowanego przez Ligę Odpowiedzialnego Biznesu w kwietniu tego roku. Zwycięzcy ostatniego etapu konkursu samodzielnie przygotowali prezentacje na temat komunikacji CSR z wybranymi interesariuszami, które zaprezentowali na gali finałowej podczas Akademii. W wyniku oceny jury oraz głosowania uczestników Akademii główna nagroda za zajęcie pierwszego miejsca została przyznana Darii Lisieckiej. Zdobyła ona również nagrodę publiczności. Jury, składające się z przedstawicieli Unilever, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PwC, Orange Polska, Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy wyróżniło prezentację studentki za wyjątkową wiedzę na temat CSR w swoim środowisku lokalnym. Pozostali laureaci konkursu to Wioleta Gaweł – II miejsce, Maria Strubińska – III miejsce, Katarzyna Dąbrowska – IV miejsce oraz Arkadiusz Gita – V miejsce.

 

Po uroczystym rozdaniu nagród, rozpoczął się wykład inauguracyjny „Cykl CSR w małym, średnim i dużym przedsiębiorstwie – od koncepcji do ewaluacji. Narzędzia samooceny”, który przeprowadził dr Jacek Dymowski – niezależny doradca biznesowy i wieloletni praktyk CSR. Następnie uczestnicy przystąpili do serii warsztatów wokół dziedziny CSR. W pierwszej kolejności dowiedzieli się kim są interesariusze oraz jaką rolę odgrywają w strategii CSR poszczególnych firm podczas szkolenia „Interesariusze – identyfikacja i zarządzanie” przeprowadzonego przez pracowników Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dzięki następnemu warsztatowi „Mierzenie wpływu – przedsiębiorstwo, społeczeństwo i środowisko” biorący udział poznali, na czym polega wdrażanie strategii CSR m.in. przez firmę Unilever oraz PWC, jakie wyzwania i szanse wiążą się z wywieraniem pozytywnego wpływu oraz jak dokonać oceny efektywności działań. Studenci szczególnie zainteresowani byli praktyczną stroną CSR – „Najciekawszą częścią warsztatów były case study, podczas których mogliśmy testować własne rozwiązania oraz dzielić się swoimi przemyśleniami podczas dyskusji z innymi członkami grup warsztatowych” – przyznaje Karolina Kręciszewska, studentka 4. roku studiów magisterskich w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej.

 

Drugi dzień Akademii Odpowiedzialnego Biznesu również obfitował w warsztaty uzupełniające wiedzę uczestników na temat idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Dr Bolesław Rok – Wicedyrektor Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego – w formie wykładu przybliżył istotę audytu etycznego w przedsiębiorstwie oraz scharakteryzował jego poszczególne odmiany. „Prelegent nie tylko poruszył nietypowy obszar CSR, ale także wzbudził wśród nas refleksję na temat trudności w ocenie etyczności niektórych działań firm oraz osób” – opowiada Ambasadorka CSR LOB Agnieszka Lesisz z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Następne warsztaty „Budowanie strategii CSR – krok po kroku” poświęcone były spójności strategii CSR z misją firmy, jej celom, zasobom oraz poszczególnym etapom jej tworzenia. Po tak solidnej dawce wiedzy na temat strategicznego zarządzania działaniami pod kątem wywierania pozytywnego wpływu na środowisko zewnętrzne, uczestnicy przystąpili do warsztatów wyjaśniających, jak zbadać rezultaty działań przedsiębiorstw. Szkolenie „Mierzenie efektywności działań CSR” na przykładzie m.in. Orange Polska, dostarczyło uczestnikom informacji na temat wykorzystania międzynarodowych wskaźników do zmierzenia aktywności firmy oraz zaplanowania kolejnych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności.

 

Ostatnie szkolenie zamykające konferencję dotyczyło raportowania i komunikacji CSR. Prowadzące z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wykorzystały swoje praktyczne doświadczenie w budowaniu Raportu Społecznego, i zaznajomili studentów i studentki z rodzajami, schematami oraz standardami raportowania na podstawie przeglądu raportów znanych korporacji. Ostatni dzień konferencji został tradycyjnie zwieńczony wręczeniem wszystkim uczestnikom i uczestniczkom certyfikatów uczestnictwa w Akademii Odpowiedzialnego Biznesu 2013 przez koordynatora Ligi Odpowiedzialnego Biznesu Piotra Sobolewskiego.

 

Dwudniowa konferencja „CSR – jak to się robi?” nie tylko zapewniła wszystkim partycypującym szkolenia na wyższym, średniozaawansowanym poziomie, ale także zintegrowała zainteresowanych CSR studentów i studentki z różnych stron Polski, z różnych kierunków studiów oraz z różnym doświadczeniem zawodowym. W ten sposób już od kilku lat Akademia Odpowiedzialnego Biznesu z powodzeniem realizuje funkcję edukacyjnej platformy zrzeszającej młode i przedsiębiorcze osoby nastawione na społecznie odpowiedzialne prowadzenie biznesu. Nie bez znaczenia jest zaangażowanie Partnerów tej inicjatywy – PwC, Unilever, Orange Polska, PGNiG, Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Narodowemu Banku Polskiemu – dzięki, którym możliwa była integracja środowiska akademickiego z biznesowym oraz przedstawienie realnych przykładów wdrażania strategii CSR do działań firmy.

Autorka: Anna Borowska, uczestniczka AOB 2013

 

Organizatorzy konferencji: Liga Odpowiedzialnego Biznesu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Patroni honorowi: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki

Partnerzy: PwC, Orange, PGNIG, Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, Unilever

Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

Patroni medialni: odpowiedzilanybiznes.pl, dlaStudenta.pl, Young PRO, CR Navigator, students.pl, kampaniespołeczne.pl, eurostudent.pl

***

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą i największą organizacja pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, będąca rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo. Wyznaczamy trendy i kierunki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.