Newsy

"Przedsiębiorczość odpowiedzialna społecznie - to się opłaca!"

W środę 9 stycznia 2013 roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej odbyła się konferencja zatytułowana „Przedsiębiorczość odpowiedzialna społecznie – to się opłaca!” organizowana przez Fundację Studenckie Forum Business Centre Club w ramach programu grantowego Pracowni Działań Lokalnych Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

Wśród prelegentów znaleźli się: Bartosz Henel- Ambasador CSR, który

wyjaśniał, jak "bogacić się odpowiedzialnie", Piotr Sobolewski- koordynator LOB, który przedstawił ideę CSR oraz praktyczne działania firm w tym zakresie, Emil Barski- Prezes Pierwszego Częstochowskiego Polskojęzycznego Klubu Toastmasters, który przeprowadził warsztat o skutecznej komunikacji z otoczeniem jako klucza do kreowania wizerunku przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie oraz Katarzyna Szydłowska- była Ambasadorka CSR, blogerka (biznesodpowiedzialnie.blog.pl), która opowiedziała o komunikacji w CSR.Zainteresowanie prelekcjami przerosło oczekiwania organizatorów, którzy już planują kolejne edycje.

Projekt finansowany przez Ligę Odpowiedzialnego Biznesu w ramach Programu Grantowego Pracownia Działań Lokalnych.

Więcej informacji.